Miksei Jyväskylän yliopistossa ole opintopsykologia, vararehtori  Helena Rasku-Puttonen?

”Jyväskylän yliopisto on päätynyt kehittämään laaja-alaisen opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelua edistävän toimintamallin, jonka lähtökohtana on tarjota opiskelijoille matalan kynnyksen apua yksiköissä (Hyvis-toiminta) ja painottaa ennaltaehkäiseviä opiskelijan omia voimavaroja tukevia malleja (esim. Opiskelijan Kompassi, ajankäyttöä ja opiskelua tukeva opintokokonaisuus ensimmäisen vuoden opiskelijoille, opintojen ohjauksen kehittäminen).

Käytämme tästä nimitystä Student Life -toimintamalli. Tämän kokonaisuuden sisällä pyritään siihen, että opiskelijoiden ongelmat eivät pääse kasautumaan ja että YTHSn voimavarat olisivat tarjolla niille opiskelijoille, jotka niitä eniten tarvitsevat.”

Lue lisää:

Opintopsykologi puuttuu yhä Jyväskylästä (22.1.2015)
Opintojen solmuja avataan myös YTHS:llä (22.1.2015)