Eroja ja vaarallisia suhteita: keskustelua feministisestä pedagogiikasta (Jyväskylän yliopistopaino)

Naisten tasa-arvo on viety kasvatuksen keskelle. Eroja ja vaarallisia suhteita valottaa keskustelua feministisestä pedagogiikasta. Yllättävää oli, ettei kirja keskittynyt pelkän koulumaailman ympärille. Kirjoittajien joukosta löytyy muun muassa sosiologian ja sukupuolentutkimuksen edustajia.

Kirja käsittelee historiallista taustaa ja naisten roolia työelämässä. Teos ei jättänyt puuduttavaa vaikutelmaa, sillä aihetta on käsitelty eri näkökulmista. Esimerkiksi seksuaalisuutta on pohdittu yliopistopedagogisena kysymyksenä. Terminä pervopedagogiikka oli myös aivan uusi. Kirja antaakin virkistävän näkökulman feministiseen keskusteluun.

Heidi Järvenpää

”Pervopedagogiikasta työelämään – feministisen keskustelun moninaisuus.”