Jyväskylän yliopisto on iPad-opetuksen luvattu maa ja iPad-evankeliumin voimakas julistaja. Rehtori Manninen on useissa yhteyksissä esittänyt ja toivonut perinteisen kirjan kuolevan ja tekstien siirtyvän tableteille. Opettajainkoulutuksessa tabletit ovat esillä, ja yliopiston Normaalikoulun kaikilla abeilla on tabletit.

18.9. Normaalikoulu järjesti aineenopettajiksi opiskeleville tieto- ja viestintäteknologiapäivän. Koko päivän aikana ei puhuttu muista laitteista kuin tableteista. Lisäksi Ilona IT -yrityksen puhuja kertoi, mitä tabletteja tulisi hankkia: Ilona IT:n tabletteja.

Luulisi, että kasvattajille suunnattu teknologiapäivä pyrkisi hälventämään sellaisia käsityksiä, että opetusteknologiaa ohjaavat markkinat eivätkä pedagogit. Toisin kävi. Opiskelijoille pidettiin markkinapuhe. Kriittinen yliopisto on antautunut yrityksille.

Tablettien ja koko opetusteknologian keskeinen ongelma on markkinakeskeisyys. Vaikka opetusteknologialla on ansionsa, toistaiseksi teknologia on siirtynyt hankalasti pedagogiseksi avuksi. Olennaista on markkinoiden kannalta ollut saada mahdollisimman paljon laitteita liikkeelle, mutta käyttöä ei ole ajateltu saati ohjattu.

Ilona IT:n puhujan ainoat vinkit olivat, että tabletilta tulee löytää ”sun oma hauska” ja että Wikipediasta voi kopioida tekstiä helposti. Ei liene ihme, että Kepa ry:n artikkelin mukaan myös kehitysmaiden One Laptop Per Child -hanke epäonnistui. Neljäsosa Uruguayn oppilaiden laiteajasta kului nettisurffailuun, joka ei lisännyt nettitaitoja. 14 prosenttia ajasta käytettiin nettipeleihin.

Teknologian läsnäoloa koulussa ja korkeakouluissa ei tule tuomita suorilta käsin. Kyllä teknologiaa tarvitaan. En myöskään yhdy siihen perinteiseen saarnaan, että teknologialla pitäisi olla välineellistä eikä itseisarvoa. Teknologian ei nimittäin pitäisi olla vain oppimisen väline vaan myös yksi oppimissisällöistä. Ei tarvita niinkään opetusteknologiaa kuin teknologiaopetusta.

Diginatiiveja ja meitä vanhempiakin on valmennettava käyttämään teknologiaa vastuullisesti, järkevästi ja jopa luovasti. Tiedonhaun tärkeyden kuuluttaminen ei riitä. Olisi pureuduttava teknologian eettisiin ja ekologisiin kysymyksiin ja käsiteltävä teknologian muovailtavuutta. Esimerkiksi Internet rakentuu valintojen kautta, ja sillä on ollut vaihtoehtoisia kehityssuuntia. Teknologiaa ei siis pitäisi ottaa annettuna ja sellaisena, kuin se meille tarjotaan.