Jos Jyväskylän yliopiston kielikeskuksella aloitettu uudistus etenee toivotusti, erillistä akateemisen ruotsin kurssia ei kohta enää ole.

Kielikeskuksella suunnitellaan pakollisten kieli- ja viestintäopintojen yhdistämistä opiskelijoiden pääaineisiin niin, että niitä on mukana opinnoissa koko kandivaiheen ajan.

“Olen aina ajatellut, ettei ole mitään järkeä opettaa kieliä irrallaan kaikesta muusta”, kielikeskuksen johtaja Peppi Taalas perustelee.

Vastaavaa ei ole kokeiltu missään muussa yliopistossa Suomessa.

Uudessa järjestelyssä viestintä- ja kieliopetusta ei enää eroteltaisi yksittäisten kielten kursseihin, vaan ruotsin, englannin ja viestinnän opinnot kulkisivat yhtenä jatkumona pääaineen opintojen rinnalla. Sisällöt muokattaisiin aiempaa lähemmäs opiskelijoiden omia aloja.

 

Uutta rakennetta pilotoidaan tästä syksystä alkaen fysiikan laitoksella, jossa kieli- ja viestintäopinnot kulkevat nyt aloittaneilla opiskelijoilla oman aineen kurssien mukana kolmen ensimmäisen vuoden ajan.

Käytännössä opiskelijoilla on siis fysiikan kursseja, joiden kanssa yhtä aikaa järjestetään näitä opintoja tukevaa viestintä- ja kieliopetusta. Opetuksessa on mukana myös laitoksen omaa henkilökuntaa, esimerkiksi ruotsinkielinen henkilökunta osallistuu joihinkin ruotsin kielellä toteuttaviin osioihin.

Seuraavaksi uudenmuotoista opetusta suunnitellaan historian ja etnologian laitokselle, tämän jälkeen kasvatustieteille.

Taalas tahtoisi saada uudenlaisen rakenteen yliopistolla kaikkiin kandiopintoihin muutaman vuoden kuluttua.

“Toivoisin, että tästä tulisi yleinen malli.”

 

Taalas uskoo, että uudistus lisää selvästi opiskelijoiden valmiuksia toimia omalla alallaan tarvitsemillaan kielillä. Lisäksi kieli- ja viestintäopinnot alkavat tällöin heti opintojen alussa, jolloin ne tukevat esimerkiksi akateemista kirjoittamista silloin kun se on opiskelijoille vielä vierasta. Kielikursseja ei myöskään tarvitsisi enää erikseen mahduttaa kalenteriin muiden oppiaineiden lomaan.

 

Lue lisää: Outoja vihjailuja laitoksilta