Kysyimme Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöltä kantaa siihen, miten tulee toimia, jos kokee saavansa epäasiallista neuvontaa ehkäisyasioissa. Kysymyksiimme vastasi ylilääkäri Pirjo Paajanen, Jyväskylän YTHS:n yksikön johtaja.

 

Onko YTHS:llä jotain valtakunnallista ohjetta siitä, miten ehkäisystä ja lasten hankinnasta puhutaan potilaalle? Tai onko Jyväskylässä yksikkökohtaista ohjetta?

“Ohjetta tähän liittyen ei ole säätiössä tai omassa yksikössä. Ehkäisy on iso osa työstämme, kaikkiaan eniten kontakteja tulee sen kautta. Koulutusta on ollut aika lailla ehkäisyyn liittyen. Yleinen ajatus on, että me olemme asiantuntijoita, ja ehkäisyyn liittyvissä asioissa puhumme neutraalisti faktoja.”

 

Onko asiasta muuten keskusteltu YTHS:n sisällä?

“Koulutusten yhteydessä ja yleisesti arvokeskusteluissa henkilöstön ammattitaidosta sekä opiskelijan ja toisten henkilökunnan jäsenten arvostamisesta.”

 

Mitä pitäisi tehdä, jos kokee saaneensa epäasiallista kohtelua esimerkiksi ehkäisyasioista lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa keskustellessaan?

“Antaa palautetta. Toimitilamme eri kerroksissa on vuorotellen ns. jalkalaite, johon voi antaa palautteen hymynaamalla ja kirjallisesti. Nettisivulla on palautemahdollisuus. Palautteet käydään läpi laajalla rintamalla ja ne vaikuttavat toimintaamme.”

 

Mitä voi tehdä, jos ei ole tyytyväinen nykyiseen ehkäisyyn, mutta lääkäri ei suostu tarjoamaan sitä ehkäisyä, minkä potilas haluaa?

“Antaa palaute kuten edellä. Lääkärin toimintaa ohjaa näyttöön perustuva ajattelu; käypähoito ja muut suositukset, jotka on laadittu tutkimusten perusteella. On huomioitava tietyt riskitekijät, eli puntaroidaan hyötyjä ja haittoja. Joskus se saattaa merkitä, että ei voi kirjoittaa juuri sitä ehkäisyä, mitä opiskelija haluaa.”

 

Paajasen mukaan kierukkaan suhtaudutaan nykyään eri tavalla kuin aiemmin. Se voidaan määrätä myös nuorelle synnyttämättömälle naiselle. Osin tämä johtuu pienempien mallien tulosta markkinoille. Kierukan voi myös ottaa pois suunniteltua aiemmin, jos lasten hankinnasta tulee ajankohtaista.

Allergian siedätyshoitoon lähdettäessä kysytään raskauden mahdollisuudesta siksi, että 3–5 vuotta kestävä hoito joudutaan keskeyttämään raskauden ajaksi.