Ei hakutuloksia.

Teksti  Arimo Kerkelä

JYY ei luovu Israelissa toimivan turvallisuuskonsernin palveluista

JYY on päättänyt jatkaa yhteistyötä vartiointi- ja turvallisuusyritys G4S:n kanssa. Ylioppilaskunnan edustajisto hylkäsi aloitteen turvayrityksen kilpailuttamisesta tiukan äänestyksen jälkeen.

JYYn edustajisto on hylännyt JYYn turvallisuuspalveluiden kilpailutuksen selvittämistä koskevan aloitteen. Jyväskylän yliopiston vihreän vasemmiston (Jyviva) aloite ajoi ylioppilaskunnan luopumista turvayhtiö G4S:n palveluista eettisiin syihin vedoten. Konsernia syytetään ihmisoikeusrikkomuksista miehitetyillä palestiinalaisalueilla.

Aloite käsiteltiin edustajiston kokouksessa torstaina 19. syyskuuta. Äänestys aloitteesta päättyi tasan 20-20. Lisäksi yksi ääni hylättiin. Tasatilanteessa puheenjohtajan ääni ratkaisi, ettei aloitetta hyväksytty.

”Oma näkemykseni oli se, että emme voi ottaa vain yhtä yhteistyökumppania erityistarkastelun alle. Meillä tulisi olla puolueetonta tietoa kaikista meidän yhteistyökumppaneista ja meillä pitäisi olla yleisesti sovitut kriteerit, joiden valossa niiden toimintaa voitaisiin arvioida”, edustajiston puheenjohtaja Joonas Rantala (Kokoomusopiskelijat) sanoo.

Muun muassa Jyvivan edustajistoryhmän jäsen Taija Roiha jätti kokouksen pöytäkirjaan eriävän mielipiteen ratkaisusta.

”Olen todella pettynyt siihen, että ilman selkeitä laskelmia tehdyt taloudelliset seikat ajoivat ihmisoikeuksien edelle”, Roiha harmittelee.

Äänestys järjestettiin suljettuna lippuäänestyksenä, joten aloitteen puolesta ja vastaan äänestäneiden edustajien henkilöllisyyksiä ei tiedetä.

 

Jyvivan mukaan G4S:n palveluiden ostaminen ei ole JYYn eettisen hankinta- ja palveluohjeistuksen mukaista. G4S-konsernin Israelin tytäryhtiön väitetään osallistuneen vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin palestiinalaisalueilla.

Yrityksen on syytetty muun muassa toimittaneen henkilökuntaa ja välineitä Israelin vankiloihin, joissa kidutetaan poliittisia vankeja. G4S on itse ilmoittanut lopettavansa ainakin osan Israelin kanssa tekemästään yhteistyöstä kolmen vuoden kuluessa.

”Tässä ovat vastakkain G4S:n oma raportointi yhteiskunnallisesta vastuustaan sekä ehkä poliittisesti värittynyt ja asenteellinen kirjoittelu siitä, miten G4S tukee Israelin veristä sotaa Palestiina vastaan”, edustajiston puheenjohtaja Rantala arvioi.

Rantalan mukaan yrityksen raportointi toimintansa eettisyydestä on ollut riittävää. Näin ollen JYY:llä ja G4S:llä on riittävät edellytykset jatkaa yhteistyötään.

Jyvivan Taija Roihan mukaan on selvää, että G4S on osallinen palestiinalaisiin kohdistuviin ihmisoikeusrikoksiin.

”Kansainvälinen yhteisö on tuominnut Israelin toiminnan miehitetyillä palestiinalaisalueilla aika yksiselitteisesti. G4S ei ole itsekään kiistänyt osallisuuttaan tähän toimintaan.”

Joonas Rantalan mielestä on hyvä, että aloite on herättänyt runsaasti keskustelua.

”Tällainen keskustelu ja sen määrä kertoo siitä, että tämä oli tarpeellinen aloite. Tämä myös herätti meidät edelleen miettimään oman hankintatyömme eettisyyttä.”

 

Juttua päivitetty kello 10:19 ja 24.9. kello 21:02. Lisätty Joonas Rantalan edustajistoryhmä sekä korjattu tyhjä ääni hylätyksi.

 1. Taimo Halme

  Se yksinäinen ääni oli hylätty, ei tyhjä. Pikku nyanssi, mutta lisää draamaa ja mahdollistaa spekuloinnin.

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 2. Mikko Punkari

  JYYn eettinen toiminta- ja hankintaohjeistus löytyy muuten JYYn sivuilta:

  http://jyy.fi/wp-content/uploads/2011/09/JYY-eettinen-ohjeistus.pdf?9d7bd4

  Jokainen lukija osaa ja saa varmasti itse päätellä, onko valvontakameroiden, ym, -laitteiden toimittaminen kidutusta ja ihmisoikeusloukkauksia harjoittaviin vankiloihin eettistä toimintaa. (Omasta mielestäni on yhdentekevää, kuka kiduttaa ja ketä.) G4S ei ole itsekään kiistänyt toimittavansa laitteita, vaan on korostanut noudattavansa lakeja.

  Mitä tulee Rantalan mainitsemaan yhden yrityksen erityistarkasteluun, niin Taija Roiha teki jo ennen kokousta kantansa selväksi, että aloitteen tekijät eivät toivo JYYn ryhtyvän mihinkään laajaan, resursseja vievään tarkistuskierrokseen palveluistaan:

  ”en pidä missään määrin kestävänä lähestyä kilpailutilannetta näkökulmasta, jonka mukaan kaikki toimijat ovat epäilytyjä, jollei toisin todisteta. Päin vastoin: on oletuksenmukaista, että yritykset kunnioittavat ihmisoikeuksia, mutta jos on näyttöä päinvastaisesta toiminnasta, on siihen puututtava.”

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 3. Sanonpa vuan

  Edustajisto on puhunut selvästi: JYYn eettisellä toiminta- ja hankeohjeistuksella voi pyyhkiä pöytää. Aloitteen puolesta ja vastaan äänestäneiden nimiä ei toki suljetusta lippuäänestyksestä tiedetä, mutta pöytäkirjasta voi kuka tahansa käydä katsomassa keiden nimet eriävästä mielipiteestä löytyvät. Ne ovat julkista tietoa.

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 4. Kyösti Ylikulju

  ”Erittäin hyvä, että tämä herätti keskustelua toimintamme eettisyydestä, mutta…” -retoriikka oksettaa.

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 5. Herätys

  Könttä piti erittäin hyviä puheenvuoroja aiheesta, pisteet sinne. Käytännhössä JYY:n nykyinen eettinen ohjeistus ei vaan skaalaudu näin isoihin asioihin. Ohjesääntö kun on enemmän luokkaa ”kierrätetään paperia ja ostetaan eri merkin banaaneita”.

  Kuten kokouksessa todettua, suurin osa JYYnkin suoraan tai epäsuoraan käyttämistä tarvikkaeista ja muista resursseista on peräisin globaaleilta yhtiöiltä, jotka todennäköisesti ovat tavalla tai toisella mukana paitsi Israelia tukemassa, niin myös käyttävät mm. lapsityövoimaa. G4S:n toimintojen boikotointi olisi siis kaiken logiikan mukaan pitänyt myös kasvattaa koskemaan kaikkia muita toimijoita (joita löytyy vaikkapa tuosta: http://www.inminds.com/boycott-israel-2012.php)

  Ajatus kaunis, mutta toteutus ei ole kovinkaan realistinen. Kaiken lisäksi G4S johtokunta on tosiaan ajamassa alas Israelissa heidän vankilatoimintaansa, joka on nyt nimenomaan tämä ihmisoikeuksia loukkaava osa-alue.

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 6. ihmettelevä

  ”Mitä tulee Rantalan mainitsemaan yhden yrityksen erityistarkasteluun, niin Taija Roiha teki jo ennen kokousta kantansa selväksi, että aloitteen tekijät eivät toivo JYYn ryhtyvän mihinkään laajaan, resursseja vievään tarkistuskierrokseen palveluistaan:”

  onpas tekopyhää. yrityksen eettisiin rikkomuksiin pitää puuttua vain, kun ne tulevat räikeästi esille jonkun muun toimesta? jos kerran jyy:n halutaan käyttävän vain ”eettisiä” palveluntuottajia, niin ainoa looginen vaihtoehtohan on silloin tarkastuttaa kaikkien yritysten taustat.

  vai onko niin, ettei vasemmistoa kiinnosta kuin tämä yksi konflikti? eipä ole vasemmistoa hirveästi kiinnostanut se, että meillä on rajanaapuri, joka on käynyt kolme hyökkäyssotaa 2000-luvulla ja miehittää parhaillaan laittomasti suvereenia eurooppalaista valtiota.

  http://www.youtube.com/watch?v=kAl2-H8svew

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 7. Mikko Punkari

  ”eipä ole vasemmistoa hirveästi kiinnostanut se, että meillä on rajanaapuri, joka on käynyt kolme hyökkäyssotaa 2000-luvulla ja miehittää parhaillaan laittomasti suvereenia eurooppalaista valtiota.”

  On tainnut kiinnostaa vasemmistoa Suomessa aika paljon. JYYssä ei tosin ole paljon toimintaa vielä tähän liittyen näkynyt.

  Mitä tulee kyseiseen aloitteeseen, niin sitä tuettiin myös muiden kuin vasemmistolaisten toimesta, joten kritiikin kohdistamisessa on vielä parantamisen varaa.

  ”jos kerran jyy:n halutaan käyttävän vain ”eettisiä” palveluntuottajia, niin ainoa looginen vaihtoehtohan on silloin tarkastuttaa kaikkien yritysten taustat.”

  Tämä olisi ideaali tilanne. Tähän onkin pyritty resurssien rajoissa pienin askelin. Ei kertarysäyksellä, kuten Roihakin totesi. Eettinen toiminta- ja hankintaohjeistus on näistä askelista painavimpia ja sen tavoitteena on (ainakin ennen ollut) että

  ”JYYn toimintaa ja hankintoja ohjaavat korkeat eettiset periaatteet. Näitä ovat paitsi taloudellinen, myös sosiaalinen ja ekologinen kestävyys. Ylioppilaskunnassa kestävän kehityksen periaatteiden tulee muodostaa toiminnan ja hankintojen eettiset perusteet. …Oleellista on eettisten vaihtoehtojen kartoittaminen ja niihin tarttuminen.”

  Tämän jälkeen on mm. saatu läpi kirjaus Tosuun, jossa velvoitetaan hallitusta täydentämään suunnitelmaa luvulla omistajaohjauksesta, jotta voitaisiin vaikuttaa myös JYYn omistamiin yrityksiin eettisten vaihtoehtojen kartoittamiseksi.

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 8. O tempora

  On kyllä paksua väittää, että JYY:n vasemmistoblokki ei vastustaisi kategorisesti taloudellista toimintaa. Sen lisäksi että halusivat heikoin perustein irtisanoa G4S:n sopimuksen, äänesti vasemmistoblokki myös erään suomalaisen yrityksen kanssa tehtävää yhteistyötä vastaan, vaikka sen avulla JYY:n on mahdollista hillitä rajusti nousevaa jäsenmaksua! Perusteluna yritystä X vastaan toimi häiriintynyt horina ”uusliberalismista”.

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 9. Antti Seppänen

  Hmm… Niin että kahvi voidaan vaihtaa reiluksi, banaanit myös, mutta vartiontifirmaa ei. Riiiight…

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 10. Mikko Punkari

  ”On kyllä paksua väittää, että JYY:n vasemmistoblokki ei vastustaisi kategorisesti taloudellista toimintaa.”

  Voin oman ainejärjestöni entisenä yritysvastaavanikin todeta, että yritysyhteistyöstä voi olla JYYlle ja sen jäsenille erittäin paljon hyötyä. Itse en ainakaan vastusta kategorisesti yritysyhteistyötä, saati sitten taloudellista toimintaa 🙂

  Kyseinen suomalainen yritys ei kyllä liittyne mitenkään ihmisoikeusrikkomuksiin, ja perusteet tätä yhteistyötä vastaan liittyivät käsittääkseni enemmän siihen, minkälaiset erityisoikeudet yritykselle annetaan kilpailijoihinsa nähden esimerkiksi JYYn viestintäkanavilla mainontaan ja mihin hintaan.
  Vastaavanlaista yritysyhteistyötä on esittänyt aikaisemmin Jyvivan Jukka Ruokanen, joka esitti aloitevastauksessaan, että oman pakettiauton sijaan JYY sopisi yritysyhteistyöstä autovuokraamon kanssa. Asia jäi seuraavan hallituksen työstettäväksi, mutta en ole kuullut sen etenemisestä sen jälkeen, vaikka ainejärjestöt ja opiskelijat ovat mielestäni edelleen pakettiautoa toivoneet.

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 11. Taija Roiha

  Vähän vedetty mutkia suoraksi tässä keskustelussa.

  Nimimerkki O tempora kirjoittaa, että vasemmisto perusteli yritysyhteistyösopimuksen vastustamista vedoten ”häiriintyneeseen uusliberalismihorinaan”. Tämä ei pidä paikkaansa. Omalta osaltani keskeiset argumentit koskivat sopimuksesta JYYlle koituvaa liian alhaista taloudellista hyötyä sekä mainostajan oikeutta nyt sotkeutua JYYn tiedotukseen. Ehdotin itse yhteistyösopimuksen palauttamista tämän vuoksi uudelleenvalmisteluun. Olen hyvin tietoinen jäsenmaksukorotuspaineesta, ja keinot tämän paineen ehkäisemiseksi otan hyvin kiitollisena vastaan. Nyt hyväksytyn yritysyhteistyösopimuksen vaikutus jäsenmaksuun on kymmenien eurojen korotuksiin nähden kuitenkin pieni, alle 50 senttiä per opiskelija. Tätä summaa oltaisiin voitu kasvattaa myös neuvottelemalla JYYlle parempi sopimus – ilman, että yhteistyötahon mainokset sotkeutuvat JYYn omaan viestintään, esim. blogiin.

  Mitä tulee G4S:ään, niin en koe omaa toimintaani sen suhteen kovinkaan ”tekopyhäksi”, kuten joku kommentoijista täällä jo kerkesi luonnehtia. Aloitteemme koski G4S:n toimintaa. Siksi ei ollut tässä yhteydessä relevanttia puhua muusta JYYn toiminnasta. Tervehdin ilolla kaikkia aloitteita, joissa nostetaan vastaavankaltaiset esimerkit esille. Mutta kyllä jokainen varmasti ymmärtää, että kaikki poliittinen toiminta vesittyy siinä vaiheessa, jos yhdeltä istumalta pitäisi heti pystyä ratkaisemaan kaikki maailman ongelmat. Jostain pitää aloittaa. Ja se, että puolet edaattoreista eivät halua ottaa edes sitä ensimmäistä askelta, on hyvin surullista.

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 12. Häiryyntynyt horina

  Eikös ”häiriintynyt horina uusliberalismista” tullut MVK:n pöydästä? En muista, että kukaan muu olisi ko. sanaa nostanut esille.

  Ja jos kategorisesta ei/kyllä -suhtautumisesta puhutaan niin joillekin taas näyttää käyvän mikä tahansa yritysyhteistyö.

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 13. Nahkea ajatus

  Miksi ylipäätään yhteistyötä ei voisi tehdä sellaisen firman kanssa, joka toisaalla tekee epäeettiseksi katsottua toimintaa? Se miten maailmantaloudessa tai vartiointibisneksessä työ on organisoitu, on vain organisointi- ja kilpailutilannekysymys, eikä sinänsä vaikuta tapahtuvaan toimintaan. Ainoastaan, mikäli firma subventoi tuottamatonta toimintaa muualta tulevilla voitoilla, voidaan katsoa asioiden välillä olevan vastuuyhteys.

  JYY:n maksamalla rahoituksella kustannetaan JYY:n vartiointipalveluita ja Israelin maksamilla rahoilla kustannetaan vankilapalveluita sekä mahdollisia ihmisoikeusrikkomuksia Israelissa. Se tapahtuvatko toiminnot saman vai eri nimen alla, ei muuta tilannetta mitenkään. Kun G4S on luopunut toiminnasta jatkaa sitä toinen taho. Todennäköisesti samat henkilöt uusilla nimilapuilla.

  Ajatusleikki:

  Tulisiko JYY:n hankkia kasvisruoan raaka-aineet eri tukusta kuin lihatuotteet? Onko JYY:n kasviruoka lihateollisuuden tukemista ja teurasveren tahrimaa, jos näin ei tehdä?

  Entä onko tuulivoiman käyttäjä vastuussa sähköyhtiön hiilivoimasta?

  Tai onko sähköauton ostaja vastuussa automerkin katumaastureista?

  Listaa voi jatkaa loputtomiin ja mitä pidempään sitä jatkaa, sitä päättömämpänä logiikka näyttäytyy. Lopulta on kaikki pakko tehdä omana työnä, jottei vaan vahingossakaan olla välillisestikkään tekemisissä pahisten kanssa.

  Jos palestiinan kysymykseen halutaan vaikuttaa, tulee painostustoimet suunnata Israelin valtioon ja Hamasiin. Omaatuntoaan voi toki ahdistunut opiskelijapoliitikko yrittää myös tällä lailla kiillottaa edarissa…

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 14. Jylkkärionvassari

  Jylkkäri yllätys yllätys tekee jutun kovimman kannattajan ja yli kohteliaan puheenjohtajan haastatteluilla. Missä äänekkäimmät vastustajat?? No, väliäkö tuolla. Järki voitti!

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 15. Aapo Pöyhönen

  Q: ”Missä äänekkäimmät vastustajat??”
  A: Näköjään täällä nimimerkkien takana.

  Jotain sekin kertoo että aloitteen kannattajat keskustelevat omalla nimellään ja toista totuutta huutelevista ei taas voi sanoa kenen kanssa puhuu. Ymmärrän toisaalta, en minäkään noin kehnoilla argumenteilla kehtaisi olla liikkeellä omin nimin. Vrt. http://fi.wikipedia.org/wiki/Kaltevan_pinnan_argumentti

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 16. Daniel Demokratia

  Demokratiahan on ilmeisesti sitä, että äänekkäintä tulee kuulla herkimmällä korvalla. Asiasisällöllä ei sinänsä ole väliä.

  Vai miten on asian laita, vasemmisto?

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 17. Argumentaatiovirheistä

  Slippery slopesta on helppoa ja muodikasta syyttää. Etenkin sellaisen, joka ei liian hyvin sen merkitystä ymmärrä.

  Kaltevan pinnan argumentti ei ole automaattisesti argumentaatiovirhe. Jos seuraukset voidaan loogisesti perustella ja on nähtävissä, että näin voi myös tapahtua, on kyseessä pätevä argumentti.

  Tässä tapauksessa esimerkiksi voidaan loogisesti todeta, että samoilla argumenteilla yhteiskuntavastuullisuuden velvoitetta voidaan laajentaa. Lisäksi yläpuolella olevassa keskustelussa sitä myös todella aloitteen puolustajien toimesta vaaditaan.

  Missäs oli se argumentaatiovirhe?

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 18. Aapo Pöyhönen

  Kiitos asiallisesta mutta yhä nimettömästä vastauksesta, ”Argumentaatiovirheistä”!

  Kyllä, tuntuu ikävältä vetää eettisten hankintojen rajaa jonnekin suoran kansainvälisesti tuomitun miehitys/vankilatoiminnan ja uumoillun hikipajatuotannon väliin, mutta:

  Looginen virhe tulee siinä jos sanotaan, että tämän aloitteen hyväksyminen välttämättä johtaa siihen että kaikki aloitteet kaikista yhteistyökumppaneista luopumisesta tulee hyväksyttyä. Näin ei ole sillä:

  1. Se on ennakkotapauksellisesti totta ainoastaan täysin verrattavassa tilanteessa, eli jos myöhemminkin olisi kanssamme yhteistyössä turvallisuuskonserni, joka samalla tavoin kansainvälisesti tuomittuna toimisi jollakin kriisialuella. Emmekö kuitenkin tee päätöksiä tapauskohtaisen todistusaineiston pohjalta?

  2. Jos joku rustailisi aloitteen vaikkapa jostakin yhteistyökumppanista luopumisesta, mistä aiheutuisi suuria tappioita ylioppilaskunnan talouteen, silloin voisivat suuresti JYY:n kassavirroista huolestuneet edustajat täysin omilla perusteillaan sen torpata ilman tämän ennakkotapauksen sitovuutta.

  Mielelläni keskustelisin tästä kasvotusten, koen sen mukavammaksi. Tietäisi vaan että kenen kanssa.

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 19. Mihail Seppälä

  ”Tulisiko JYY:n hankkia kasvisruoan raaka-aineet eri tukusta kuin lihatuotteet? Onko JYY:n kasviruoka lihateollisuuden tukemista ja teurasveren tahrimaa, jos näin ei tehdä?”

  Tulisi ja on lihateollisuuden tukemista

  ”Entä onko tuulivoiman käyttäjä vastuussa sähköyhtiön hiilivoimasta?”

  On, jos kyseessä on sama sähköyhtiö

  ”Tai onko sähköauton ostaja vastuussa automerkin katumaastureista?”

  On

  Ja kannattaa päätyä sellasiin ratkaisuihin, mikä tuntuu ja on oikeudenmukaista?

  Kapitalismia et pakoon pääse, kätesi on tahrattu joka tapauksessa kehitysmaitten verellä; tämä ei tarkoita sitä, että pitäisi hyväksyä vallitsevat olosuhteet ja ryhtyä apaattiseksi ”koska valinta olisi väärä joka tapauksessa” virheargumentin toistajaksi.

  ”meillä pitäisi olla yleisesti sovitut kriteerit, joiden valossa niiden toimintaa voitaisiin arvioida”

  JYYn eettinen toiminta- ja hankintaohjeistus, mikä tämä asiakirja sitten oikein on? JYY ei siis osaa soveltaa omia ohjenuoriaan? tai ymmärrä, että ne sovitut kriteerit on olemassa jo?

  Taisi olla G4S-pähkinä vähän liian kova pala purtavaksi tai ei oikein ymmärretä miten tälläsiä monentason ongelmia ratkotaan. Puheenjohtaja ja 20 muuta onnea kuplaanne.

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 20. Anonyymi

  Hyvä Aapo Pöyhönen,

  Mitä väliä anonymiteetillä on argumentin pätevyyden kannalta? Nimellä esiintyminen ei paranna mitenkään argumentin sisältöä. Lähinnä siihen vetoamista kuulee nuorilta broilereilta, jotka koettavat suistaa keskustelua raiteeltaan. Anonymiteetti on demokratian peruspilari, ja tuskin valtaosa meistä kommentoijista on edes mukana edustajiston toiminnassa millään tavoin.

  Kukaan ei ole väittänyt, että tämän aloitteen hyväksyminen johtaisi siihen, että JYY:n pitäisi hyväksyä kaikki vastaavat aloitteet. Kyse on siitä, että loogisesti aloitteen kannattajien tulisi vaatia kattavaa selvitystä ja laajempaa päätöstä. Ylempänä todettiin, että jos on kerran huolissaan yhdestä yrityksestä, niin miksei sitten selvitetä kaikkien taustoja? On tekopyhää puuttua vain yhteen tapaukseen vedoten siihen, että laaja selvitys olisi ”liian radikaalia”.

  Slippery slopella ratsastaminen on älyllisesti köyhää ja laiskaa.

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 21. Aapo Pöyhönen

  Heipä hei anonyymi, tervetuloa keskusteluun!

  Siinä olet aivan oikeassa, että anonymiteettiä tarvitaan demokratiassa useisiin tilanteisiin. Siitä olen eri mieltä etteikö anonymiteetti huonontaisi käytettyjen argumenttien tasoa, sillä niistä ei joudu vastaamaan. Esiintyen vaikkapa keskustelun toisen osapuolen henkilöön liittyvinä heittoina. Siksi keskustelu olisi mielestäni hyvä käydä omilla nimillä ja asioista ja ihmisistä äänestäminen sitten nimettömänä. Saa toki olla nimetön jos haluaa, harmittelin ja kummastelin vain.

  Ja asiasta: onhan maailmassa paljon pahaa. Ja uskon kyllä että joillakin muillakin yhteistyökumppaneillamme voi olla ikäviä käytäntöjä muualla konsernissaan. Tästä casesta näyttö vain alkaa olla niin suuri että on ehkä suurempi virhe jättää se huomiotta. Parempi vetää linja kansainvälisesti ja laajasti (jopa kiistämättömästi sillä yritys itse myöntää toimet) tuomitusta toiminnasta irroittautumiseen kuin sanoa vaan että kaikki käy koska jokainen yritys on paha. Ja ei, kukaan ei ole eksplisiittisesti sanonut, että muutkin yhteistyöt pitäisi purkaa, mutta sitä argumentit vihjaavat. Ja ei, jos sanoo että ”hei asian A ehdottaja, sinun pitäisi ehdottaa myös B!” ei ole asian A totuusarvoa heikentävä.

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 22. Nahkea ajatus(Argumentaatiovirheistä)

  ”Looginen virhe tulee siinä jos sanotaan, että tämän aloitteen hyväksyminen välttämättä johtaa siihen että kaikki aloitteet kaikista yhteistyökumppaneista luopumisesta tulee hyväksyttyä. Näin ei ole sillä:…”

  Totta osin, vaikkakin Mihail Seppälä viestissään vahvistaakin kaltevan pinnan empiiristä pätevyyttä.

  Alkuperäisessä viestissäni en kuitenkaan esittänyt tämän aloitteen hyväksymisen johtavan automaattisesti kaikkien aloitteiden hyväksymiseen. Kyse oli siis yksinomaan näkökulmasta: ”Vastuullinen toimija ei voi tehdä yhteistyötä vastuuttomuksia tekevän yhtiön kanssa” Tämän premissin hyväksyminen sellaisenaan johtaisi loogisesti mainittuun vastuullisuuden laajentamiseen. Näkökulman täytyy olla lievemmässä ja subjektiivisemmin tulkittavassa muodossa, jottei tätä seuraisi. Esimerkiksi tyyliin: Vastuullinen toimija voi boikotoida…., jos muut näkökulmat tukevat tätä. Tällöin voidaankin sitten keskustella niistä muista näkökulmista, jotka otitkin itse esiin.

  ”2. Jos joku rustailisi aloitteen vaikkapa jostakin yhteistyökumppanista luopumisesta, mistä aiheutuisi suuria tappioita ylioppilaskunnan talouteen, silloin voisivat suuresti JYY:n kassavirroista huolestuneet edustajat täysin omilla perusteillaan sen torpata ilman tämän ennakkotapauksen sitovuutta.”

  Tästä olemme siis samoilla linjoilla. Vastuullisen toimijuuden kysymys ei ole yksiselitteisesti kiinni siitä, mitä yritys tekee tai ei tee muualla, vaan kysymyksessä täytyy harkita myös muita näkökulmia. Olisin tosin ehkä talouskysymysten sijasta/ohella pohtinut boikotoinnin vaikuttavuutta…

  Anonymiteetistä olen nimimerkin Anonyymi kanssa jokseenkin samoilla linjoilla. (Poislukien ehkä spekulaatiot poliittisesta siipikarjasta) Lisäisin kuitenkin sen, että avoimen keskustelun ja argumentointiin perustuvan keskustelun mahdollisuutta kaventaa aika tavalla aloitteen puolustajien mm. tässä keskustelussa ja somessa esittämät: ”Hävetkää kaikki erimieliset” -henkiset ulostulot. Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan etc.

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 23. Mihail Seppälä

  Oletuksena; me kaikki todellakin olemme laajasti vastuussa siitä mitä pallollamme tapahtuu ja kun ristiriitojen sekamelskassa on edes joskus mahdollista rauhanomaisesti vaikuttaa johonkin, jotkut päättävät olla vaikuttamatta.

  Tämän päätöksen voi tulkita ainoastaan yhdellä ja perinteisellä tavalla; pääoma ajaa ihmisoikeuksien edelle myös JYY:ssä.

  Lievennyksenä ja subjektiivisesti tulkittuna, eihän tässä ole mitään uutta? JYYkin on loppu peleissä vain koneiston osa, vaikkakin luulisi, että yliopistosta löytyisi skarpimpaa porukkaa.

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 24. Anomyyni

  Vertailetteko täällä valtion harjoittamaa väkivaltaista apartheid-politiikkaa sähkötuotannon eettisyyteen?

  Ilmoita asiattomasta kommentista

Kommentointi suljettu.