JYY on päättänyt jatkaa yhteistyötä vartiointi- ja turvallisuusyritys G4S:n kanssa. Ylioppilaskunnan edustajisto hylkäsi aloitteen turvayrityksen kilpailuttamisesta tiukan äänestyksen jälkeen.

JYYn edustajisto on hylännyt JYYn turvallisuuspalveluiden kilpailutuksen selvittämistä koskevan aloitteen. Jyväskylän yliopiston vihreän vasemmiston (Jyviva) aloite ajoi ylioppilaskunnan luopumista turvayhtiö G4S:n palveluista eettisiin syihin vedoten. Konsernia syytetään ihmisoikeusrikkomuksista miehitetyillä palestiinalaisalueilla.

Aloite käsiteltiin edustajiston kokouksessa torstaina 19. syyskuuta. Äänestys aloitteesta päättyi tasan 20-20. Lisäksi yksi ääni hylättiin. Tasatilanteessa puheenjohtajan ääni ratkaisi, ettei aloitetta hyväksytty.

”Oma näkemykseni oli se, että emme voi ottaa vain yhtä yhteistyökumppania erityistarkastelun alle. Meillä tulisi olla puolueetonta tietoa kaikista meidän yhteistyökumppaneista ja meillä pitäisi olla yleisesti sovitut kriteerit, joiden valossa niiden toimintaa voitaisiin arvioida”, edustajiston puheenjohtaja Joonas Rantala (Kokoomusopiskelijat) sanoo.

Muun muassa Jyvivan edustajistoryhmän jäsen Taija Roiha jätti kokouksen pöytäkirjaan eriävän mielipiteen ratkaisusta.

”Olen todella pettynyt siihen, että ilman selkeitä laskelmia tehdyt taloudelliset seikat ajoivat ihmisoikeuksien edelle”, Roiha harmittelee.

Äänestys järjestettiin suljettuna lippuäänestyksenä, joten aloitteen puolesta ja vastaan äänestäneiden edustajien henkilöllisyyksiä ei tiedetä.

 

Jyvivan mukaan G4S:n palveluiden ostaminen ei ole JYYn eettisen hankinta- ja palveluohjeistuksen mukaista. G4S-konsernin Israelin tytäryhtiön väitetään osallistuneen vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin palestiinalaisalueilla.

Yrityksen on syytetty muun muassa toimittaneen henkilökuntaa ja välineitä Israelin vankiloihin, joissa kidutetaan poliittisia vankeja. G4S on itse ilmoittanut lopettavansa ainakin osan Israelin kanssa tekemästään yhteistyöstä kolmen vuoden kuluessa.

”Tässä ovat vastakkain G4S:n oma raportointi yhteiskunnallisesta vastuustaan sekä ehkä poliittisesti värittynyt ja asenteellinen kirjoittelu siitä, miten G4S tukee Israelin veristä sotaa Palestiina vastaan”, edustajiston puheenjohtaja Rantala arvioi.

Rantalan mukaan yrityksen raportointi toimintansa eettisyydestä on ollut riittävää. Näin ollen JYY:llä ja G4S:llä on riittävät edellytykset jatkaa yhteistyötään.

Jyvivan Taija Roihan mukaan on selvää, että G4S on osallinen palestiinalaisiin kohdistuviin ihmisoikeusrikoksiin.

”Kansainvälinen yhteisö on tuominnut Israelin toiminnan miehitetyillä palestiinalaisalueilla aika yksiselitteisesti. G4S ei ole itsekään kiistänyt osallisuuttaan tähän toimintaan.”

Joonas Rantalan mielestä on hyvä, että aloite on herättänyt runsaasti keskustelua.

”Tällainen keskustelu ja sen määrä kertoo siitä, että tämä oli tarpeellinen aloite. Tämä myös herätti meidät edelleen miettimään oman hankintatyömme eettisyyttä.”

 

Juttua päivitetty kello 10:19 ja 24.9. kello 21:02. Lisätty Joonas Rantalan edustajistoryhmä sekä korjattu tyhjä ääni hylätyksi.