Hiljentymistila on aikanaan toiminut myös mies- ja naiseminaarin välisenä henkisenä rajana.

Ryhtilän ja vanhan päärakennuksen välissä on matala tiilirakennus, jonka ikkunassa lukee “hiljentymistila”. Entisen metallityöpajan paikalle on kunnostettu tila, jossa voi rauhoittua tai vaikka rukoilla.

Alunperin paja rakennettiin kädentaitojen opettamista varten vuonna 1883. Uno Cygnaeuksen keskieurooppalaisia vaikutteita saanut pedagogiikka korosti kädentaitojen merkitystä opillisen sivistyksen ohella. Näin ihmisestä uskottiin kasvavan ja kehittyvän tasapainoinen kokonaisuus. Käsityöopetusta oli seminaarin alkuaikoina jopa kymmenen tuntia viikossa. Veistosali toimi Seminariumissa, mutta paloturvallisuussyistä metallityön paja sijoitettiin erilliseen rakennukseen.

Villa Ranan valmistuttua vuonna 1905 metallityön opetus siirtyi uusiin tiloihin, mutta vanha pajarakennus säilyi alkuperäisessä käytössään aina 1980-luvulle asti. Siellä korjattiin ja valmistettiin Seminaarinmäellä puutarhatöissä tarvittavia työkaluja. Myöhemmin se toimi valtion kiinteistölaitoksen työntekijöiden taukotupana.

Sota-aikana rakennus muutettiin sirpalesuojaksi. Sen kattoon valettiin metri betonia ratakiskoilla vahvistettuna. Kunnostuksen yhteydessä katon betonivalu purettiin, mutta alkuperäinen holvitiilikatto oli tuhoutunut.

Joku on kaivertanut ristin hiljentymistilan kivipaateen.

Rakennus toimi myös mies- ja naisseminaarin välisenä henkisenä rajana. Opiskelijoiden muistisääntö “paja on raja” elää edelleen vanhempien alumnien puheissa. Seurustelu vastakkaisen sukupuolen kanssa oli sallittua vain julkisissa tiloissa, ei asuintiloissa tai niiden lähistöllä.

90-luvun alussa tila oli tyhjillään ja sille alettiin miettiä uutta käyttöä Aino Sallisen perustaman työryhmän voimin. Osasyynä hiljentymistilan tarpeelle oli kansainvälisten opiskelijoiden määrän kasvu. Oli tarvetta paikalle, jossa voi rukoilla päivän aikana. Keskellä pajan lattiaa on kompassi, joka mahdollistaa rukoilun tiettyyn suuntaan, jos se kuuluu omaan vakaumukseen.

Paja on kuitenkin tarkoitettu kaikkien hiljentymishetkeä kaipaavien käyttöön uskonnollisesta vakaumuksesta tai sen puuttesta riippumatta. Tila on pyritty pitämään uskonnollisesta symboliikasta vapaana, vaikka joku onkin luvatta kaivertanut graniittiseen kivipaateen ristin.

Pajassa on myös kastettu lapsia ja vihitty pareja.  Siellä kokoontuu säännöllisesti erilaisia rukouspiirejä ja meditaatioryhmiä.

Tila on päivisin auki klo 8-16 hiljentymistä varten. Muina aikoina sen voi varata tilapalvelujen kautta omia tapahtumia tai kokoontumisia varten.