JYYn uusi hallitus viettää loppuvuoden perehtyen ylioppilaskunnan eri sektoreihin. Kuvasta ja haastattelusta puuttuu Silja Silvasti, joka ei ollut mukana perehdytysviikolla.

Esittelemme Jyväskylän ylioppilas-kunnan hallituksen vuodelle 2014. Kysyimme jokaiselta, mitä he haluavat saada oman vuotensa aikana aikaan.

1. Jenna Anttonen, 23 vuotta, 4. vuoden laskentatoimen opiskelija. P&D.

Hallituksen puheenjohtaja

”Meillä on upea hallitus, joka on täynnä osaavia ihmisiä. Heillä on konkreettisia ja onneksi myös realistisia tavoitteita, joten minun tehtäväni on kannustaa ja motivoida heitä työssään. Ohjaan ja pidän rumban käynnissä avoimen ja keskustelevan ilmapiirin kautta. Sellainen tunne meillä oli viime vuonnakin, ja uskon, että sama jatkuu myös tänä vuonna.”

2. Noora Luukka, 21 vuotta, 2. vuoden valtio-opin opiskelija. Demariopiskelijat.

Hallituksen varapuheenjohtaja, työelämä ja kuntapolitiikka

”Työelämäsektori on ensi kertaa hallituksessa, joten haluan vuoden aikana luoda sille hyvät puitteet. Kuntapolitiikkaa hoidamme yhdessä Veeran kanssa, ja meillä molemmilla on siitä jo onneksi kokemusta. Tavoitteemme on, että JYY olisi myös kaupungin näkökulmasta uskottava toimija eikä vain sivusta huutelija.”

3.Taimo Halme, 21 vuotta, 3. vuoden suomen kielen opiskelija. YK-edari.

Korkeakoulupolitiikka ja viestintä

”Haluan kiinnittää huomiota opetuksen laatuun, sillä se vaikuttaa myös yliopiston rahoitukseen. Joissain paikoissa se laatu kun on mitä on. Myös kurssien palautejärjestelmään on kiinnitettävä huomiota, sillä se ei saa olla pakkopullaa tai mikään rasti ruutuun -kaavake, joka ei toimi. Viestinnän puolella haluan ainakin tuoda kopo-asiat paremmin opiskelijoiden tietoon.”

4. Hanna Toppi, 24 vuotta, 5. vuoden romaanisen filologian opiskelija. Keskustaopiskelijat.

Kehitysyhteistyö, ympäristö ja kansainväliset asiat

”Kehy-puolella täytyy miettiä uusia polkuja rahoitukseen, sillä Ilokiven remontin myötä Intian tukirahat vähentyvät huomattavasti. Ympäristöpuolella taas toivon, että kaikilla järjestöillä olisi pian omat ympäristövastaavansa ja he tekisivät myös yhteistyötä keskenään. Kansainvälisissä asioissa haluaisin tuoda yo-kunnan lähemmäksi ulkomaalaisia opiskelijoita, ja aion olla siksi myös itse mukana esimerkiksi infoissa kertomassa, mikä me olemme. Tavoitteena on myös luoda kv-opiskelijalähettiläitä innokkaista kv-ihmisistä.

5. Iiro Korhonen, 23 vuotta, 4. vuoden psykologian ja 3. vuoden laskentatoimen opiskelija. P&D.

Järjestöt, tutorkoulutus ja yritysyhteistyö

”Haluamme Selman kanssa tukea ainejärjestöjä sekä kannustaa heitä esimerkiksi yritysyhteistyöhön. Aiomme myös kouluttaa aktiiveja siihen, miten hankitaan yhteistyökumppaneita. Tutor-koulutuksen on tulevaisuudessakin oltava motivoiva ja valmennettava tulevaan syksyyn. Minulle tärkeä homma on myös vuosijuhlien yhteistyökumppaneiden hankinta.”

6. Veera Ylimaunu, 21 vuotta, 3. vuoden valtio-opin opiskelija. Kokoomusopiskelijat.

Sosiaalipolitiikka, ylioppilaskylä ja kuntapolitiikka

”Kuntapolitiikassa haluamme Nooran kanssa yhtenäistää toimintamallit kaupunkiin päin niin, ettei kaikkea tarvitse joka vuosi aloittaa aina alusta. Kylä on mielenkiintoinen sektori, koska siellä on tulossa isoja rakennushankkeita, ja asumispoliittinen linjapaperikin lähtee pian edustajistolle. Sopo-puolella haluamme Siljan kanssa etsiä JYYstä ja SYListä ne paikat, joissa asioihin voi oikeasti vaikuttaa.”

7. Taneli Tulkki, 24 vuotta, 1. vuoden kulttuuripolitiikan maisteriohjelman opiskelija. Jyviva.

Jylkkäri, kulttuuri ja Kampus Kustannus

”Jylkkärissä tärkeää on säilyttää sen monipuolinen julkaisumuoto eli printti ja netti, sekä seurata sen uudistunutta mainosmyyntiä. Kampus Kustannuksen puolella tärkeimpiä projekteja ovat JYYn 80-vuotisjulkaisu ja uuden julkaisutoimikunnan perehdyttäminen. Kulttuuripuolelta taas voisi mainita vuosijuhlien järjestämisen, ylioppilaskuntien keskuudessa ainutlaatuisen Kampus Kinon säilyttämisen sekä sen laulukirjan. Ehkä JYYn oma laulukirja voisi vihdoin valmistua.

8. Selma Vidgren, 24 vuotta, 4. vuoden johtamisen opiskelija. Jyviva.

Järjestöt ja talous

”Koulutuksen lisäksi aiomme järjestösektorilla järjestää Iiron kanssa tapahtumia, joissa voisimme innostaa aktiiveja toimintaansa. Huomiota
aiomme kiinnittää myös harrastusjärjestöihin. Talouspuolella haluan käydä avointa keskustelua edustajiston kanssa esimerkiksi muutoksista, joita Ilokiven korjaaminen ja mahdollinen DDR:n purkaminen ylioppilaskunnan talouteen tuo.”

9. Jani Kykkänen, 26 vuotta, 4. vuoden yhteiskuntapolitiikan opiskelija. Demariopiskelijat.

Korkeakoulupolitiikka ja kampuskehitys

”Ensimmäinen tärkeä juttu on uudet hallopedit (yliopiston hallinnon opiskelijaedustajat), jotka valittiin juuri tehtäviinsä. Kampuksen kehittämisessä taas täytyy seurata esimerkiksi Ruusupuiston ja Mattilanniemen uudisrakentamista. Haluaisin tuoda kampuksen lähemmäksi opiskelijoita esimerkiksi ainejärjestötilojen muodossa.”

Silja Silvasti, 21 vuotta, 2. vuoden sosiaalityön opiskelija. Keskustaopiskelijat.

Sosiaalipolitiikka ja liikunta