Sanotaan, että lopun aika on uuden ajan alku. Olen huomannut, että tämä sanonta pätee hyvin ylioppilaskuntien hallitustoimintaan. 

Kun tätä toimintaa tarkastellaan yksinkertaistetusti,  hallitusta voitaisiin kuvailla vuoden elävänä feenikslintuna, sillä se noudattaa tiettyä sykliä. Kauden alussa hallitus etsii toimintamallejaan, tutustuu kenttään ja sidosryhmiin, luo tavoitteita ja hakee paikkaansa – perehtyy ja pelastaa maailman.

Kun perusta on tiedossa, hallitus kokeilee siipiään törmäten välillä ilmakuoppiin, mutta samalla se oppii virheistään ja löytää ne realiteetit.

Pikkuhiljaa edustajiston asettama toimintasuunnitelma etenee, ja tavoitteita saavutetaan. Hallituksesta tulee koko ajan varmempi ja kypsempi. Syksyllä hallitus on liekeissä, ja loppukaudella huomataan, että tavoitteet ovat viimeistä silausta vaille valmiita. Haikeus iskee.

Hallituksen väistyessä on jäljellä enää tuhka. Tässäkö tämä oli?

 

Väistyneenä kopo-, tutor- ja kampuskehitysvastaavana voin todeta, että vuosi menee nopeasti ja että tekemisen puutteesta ei onneksi tarvitse valittaa. Kun hallitus on motivoitunut ja toimii tehokkaasti hyvässä yhteistyön hengessä, luodaan hyvät lähtökohdat.

Motivaatiosta ja hyvästä ilmapiiristä huolimatta toiminta ei voi olla tehokasta, jos joka vuosi pyritään siirtämään aina uusia vuoria ja unohdetaan keskeneräiset valloitusyritykset. Vaikka toimijat vaihtuvat nopealla syklillä, toiminnan teemat, kuten maksuttoman koulutuksen puolustaminen tai toimeentulokysymykset, yleensä säilyvät. Sen vuoksi myös ylioppilaskunnissa toiminnan jatkuvuus on turvattava.

Kuinka tuhkasta saadaan uusi lintu? Suuri painopiste on perehdytyksessä ja siihen panostamisessa. Onneksi ylioppilaskunnissa on olemassa työntekijät, kuten sihteerit, joilla on monen kauden tiedot ja taidot taustallaan. Heidän neuvoillaan hallitus pystyy väistämään monet karikot.

Myös vanhoilla hallituslaisilla on merkittävä rooli perehdytyksessä, sillä tuhkaan kertynyt hiljainen tieto auttaa uutta hallitusta näkemään ajankohtaisen tilanteen. Esimerkiksi niin sanotun testamentin kirjoittaminen seuraajalle auttaa huomattavasti.

 

Meillä on nyt käsissämme uuden linnun alku, hallitus 2014, jota ilolla ja kunnialla saan vetää hallituksen puheenjohtajan roolissa. Haasteita on tällä kaudella edessä niin ylioppilaskunnassa kuin edunvalvontakentällä. Pääsemme varmasti tälläkin kaudella puolustamaan maksutonta koulutusta ja riittävää toimeentuloa. Lisäksi JYYn omat rakennusinvestoinnit tulevat olemaan oma kysymyksensä.

Tiimi on kuitenkin kova, motivoitunut ja osaava. Hyvällä yhteistyöllä ja järjestetyllä perehdytyksellä tämä feeniks siirtää vuoria.

Jenna Anttonen

JYYn hallituksen puheenjohtaja