Tilaongelmia aiheuttavat esimerkiksi sisäilmaongelmat. P-rakennus on tästä hyvä esimerkki.

Agoralla tapellaan luentosaleista ja Seminaarinmäellä väärinkäytetään tilojen etuoikeuksia. Sisäilmaongelmat pahentavat salikilpailua entisestään.

Jyväskylän yliopiston tilavarausjärjestelmä asettaa opiskelijat epätasa-arvoiseen asemaan. Laitoksilla on eri määrä erikokoisia omia saleja, joihin näillä on etuoikeus varata luentonsa.

Oma sali määrittyy pääasiassa historian mukaan: esimerkiksi kielillä on etuoikeus P-rakennuksen saleihin, liikunnalla L-rakennukseen ja historialla sekä etnologialla H-rakennuksen saleihin.

Etuoikeutta varauksiin saa käyttää 26. kesäkuuta asti, minkä jälkeen varaamattomat salit tulevat kaikille varattaviksi. Usealta pieneltä laitokselta kuitenkin kerrotaan, että osa omista tilavarauksista olisi kadonnut myös tämän jälkeen – ja siirtynyt etuoikeutetun laitoksen nimiin.

Yliopiston tilapalvelujohtaja Suvi Jokio on pahoillaan tapahtuneesta. Hän on kuullut tapauksista, ja niistä on jo käyty keskusteluita.

”Olemme luoneet yhteiset periaatteet yhdessä yksiköiden kanssa ja tarkoitus on, että kaikki niitä myös noudattaisivat. Pyrimme tasavertaisuuteen, ja tälläkin hetkellä kehitämme varausjärjestelmäämme paremmaksi”.

 

Etuoikeuksien väärinkäytön lisäksi ongelmana on yksinkertaisesti tilojen puute. Yksi kärsijöistä on viestintätieteiden laitos, jolla on ollut tänä syksynä vaikeuksia löytää tarpeeksi isoja saleja luennoilleen.

Yliopiston yleisen tilapulan lisäksi ongelmat johtuvat siitä, että viestinnän perusopinnot muuttuivat vuosi sitten. Laitos alkoi järjestää massaluentoja, joissa voi parhaimmillaan olla yli sata pää- ja sivuaineopiskelijaa. 40-50 ihmisen tiloja tarvittaisiin myös aineopintojen kursseilla.

Viestinnän laitoksella itsellään ei kuitenkaan ole salia, johon niin iso määrä opiskelijoita sopisi yhtä aikaa.

”Ihmeen hyvin ollaan pärjätty tähän asti”, viestintätieteiden laitoksen amanuenssi ja tilavarauksista vastaava Sari Mäkikangas sanoo.

 

Käytönnössä tilojen puute vaikuttaa opiskelijoiden elämään siten, että jopa samojen kurssien luennot hyppivät kampukselta toiselle joka viikko. Koska viestintätieteet ovat osa humanistista tiedekuntaa, laitos haluaisi pitää luentoja ja tunteja ainakin enimmäkseen Seminaarinmäellä.

”Ylistönrinteelle olen onneksi joutunut tekemään varauksen vain muutaman kerran”, kertoo Mäkikangas.

Mäkikankaan mielestä paras ratkaisu olisi, jos jokaisella laitoksella voisi olla etuotto-oikeus ainakin yhteen isoon saliin. Jokio on samaa mieltä, mutta ymmärtää myös jaettavan salimäärän rajallisuuden.

”Tilojen tarve ja käyttötarkoitus vaihtelee niin paljon. Esimerkiksi matemaattis-luonnontieteellisellä laitoksella olisi kyllä jonkin verran vapaita tiloja, mutta ne ovat labroja, ja niitä on jo nyt hyödynnetty. Kapasiteettia voisi toki hyödyntää enemmänkin”, Jokio toteaa.

 

Tilaongelmia on myös muualla kuin Seminaarinmäellä. Esimerkiksi tietojenkäsittelytieteiden laitoksella on 12 etuoikeutettua salia, mutta nekään eivät aina riitä.

”Saleista taistelu on välillä aika veristä”, osastosihteeri Seija Paananen toteaa.

Seminaarinmäen rakennusten sisäilmaongelmat näkyvät moottoritien toisella puolella tilojen varaamisruuhkana. Agoran tilannetta vaikeuttaa myös se, että laitosten lisäksi ulkopuoliset tahot varaavat tapahtumilleen tilaa yliopiston rakennuksista.

”Välillä se aiheuttaa tuskaa kurssien luentosalien saamisessa”, Paananen sanoo.

Tilapalvelujohtaja Jokion mukaan opetus on kuitenkin aina tilavarauksissa etusijalla. Lisäksi ulkopuolisten
varaukset ovat vähentyneet yliopiston korjausbuumin aikana, ja muutenkin ne ajoittuvat yleensä iltoihin tai viikonloppuihin.

”Tällä hetkellä myymme Agoralta ulkopuolisille ei-oota”, Jokio toteaa.

 

Etuoikeutettujen tilojen lisäksi kampuksilla on toki kaikille avoimia saleja, esimerkiksi Seminaarinmäen S-rakennuksessa. Niihin laitokset pääsevät varaamisjärjestyksen mukaisesti.

Jokio kuitenkin kehottaa laitoksia miettimään etuoikeuksien lisäksi myös muita ratkaisuja tilaongelmiin. Useat laitokset esimerkiksi varaavat aina tutuimman salin, vaikka pienempikin tila riittäisi.

Tällä hetkellä opetus myös pakkaantuu tietyille kellonajoille, eikä tiloja hyödynnetä esimerkiksi maanantaiaamuisin ja perjantai-iltapäivisin.

”Samoja tiloja ne ovat silloinkin”, Jokio muistuttaa.