Edustajistovaalien vaalipaneelit jyrähtivät käyntiin maanantaina 28. lokakuuta, kun Puolue Ry oli kutsunut Mattilanniemeen tentattavaksi ehdokkaat kaikista vaaliliitoista. Paikalla olivat ehdokkaat Mitävittua-kerhosta (Santeri Salovaara), Jyväskylän Kokoomusopiskelijoista (Veera Ylimaunu), Jyvivasta (Taneli Tulkki), Kristillisistä opiskelijoista (Atte Vallinen), Grönionista (Emilia Lakka), Pörssi & Dumpista (Jenna Anttonen), Jyväskylän Demariopiskelijoista (Noora Luukka), Jyväskylän keskustaopiskelijoista (Lasse Heikkilä) sekä YK-edarista (Satu Eskelinen). Poikkitieteilijöiden & Pressuren ryhmästä edustajaa ei ollut, kuten ei myöskään Luonnontieteilijöistä.

Kaksituntisen paneelin aikana selvitettiin ehdokkaiden mielipiteitä esimerkiksi lihattomiin lounaisiin sekä siihen, pitäisikö kansainvälisten opiskelijoiden maksaa opiskelustaan Suomessa. Maksullisiin opintoihin varsinkin Kokoomusopiskelijoilla ja Demariopiskelijoilla oli hyvin erilaiset mielipiteet. JyKon Ylimaunu ei välttämättä lähtisi suoralta kädeltä tyrmäämään lukukausimaksuja, sillä niistä on hänen mukaansa saatu hyviä kokemuksia esimerkiksi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Demariopiskelijoiden Luukan mielestä asiaa taas ei pitäisi edes kokeilla, sillä muuten ”opiskelijoita aletaan kohta valita sukupuolen ja silmienvärin perusteella”. Myös opintotuki herätti ehdokkaissa intohimoja: esimerkiksi MVK:n Salovaara totesi sopivan opintotuen olevan hänen laskujensa mukaan noin 900 euroa.

Keskustelua virisi myös sitoutuneiden ja sitoutumattomien ryhmien eroista. Sitoutuneet ryhmät (JyKo, Jyviva, KO, Grönioni, Demariopiskelijat, JOK) uskoivat kaikki siihen, että puoluetaustaisisuus on edarivaaleissa hyvä asia, sillä näin ryhmän linja on aina lähes yhtenevä. Keskustaopiskelijoiden Heikkilä totesi, että hänen mielestään ”sittareissa on se ongelma, että porukka voi äänestyksissä ja linjavedoissa hajota”. Ainejärjestöjen vaaliliitot sen sijaan painottivat paneelissa valinnanvapautta ja sitä, miten he tarjoavat vaihtoehdon niille, jotka eivät koe puolueita omikseen. Pörssi & Dumpin Anttonen totesikin, ”ettei sitoutumattomuus ole este arvoille”.

JYYhyn liittyvissä kysymyksissä ehdokkaat olivat lähtökohtaisesti samaa mieltä: DDR pitäisi purkaa ja kaikilla ainejärjestöillä olla oma tila. Ehdokkaat olivatkin lähes kaikesta samaa mieltä, eikä heidän välilleen noussut suuria eroja. Moni totesikin paneelissa, ettei tiedä esimerkiksi JYYn taloustilanteesta tarpeeksi vastatakseen tiettyihin kysymyksiin.

Vaalipaneelit jatkuvat tänään JYY-paneelissa kirjastolla kello. 13.00.