Kenen maailmassa sinä elät? Kuuluuko se sinulle vai meille kaikille? Miksi JYY:n kehitysyhteistyösektorin toimintaa tulisi edelleen tukea?

Etuna edustajiston vaaleissa on se, että tulevilla päättäjillä on oikeasti ymmärrystä  siitä, mitä ruohonjuuritasolla tapahtuu. Mielipiteet jakautuvat, syntyy keskustelua ja luonnollisesti puolustamme omia arvojamme ja intressejämme. Jotta yliopistoyhteisömme toimisi optimaalisesti, meidän tulee kuitenkin kunnioittaa muiden näkemyksiä ja kehittää yhteisöämme demokraattisin periaattein. Jotta poliittinen kenttä pysyy tasapainossa, siinä  esiintyvien toimijoiden on representoitava yhteisöämme ja yhteiskuntaamme tasa-arvoisesti.

14. lokakuuta ilmestyneessä Jylkkärissä edustajistoon ehdolla olevia opiskelijoita haastateltiin vaalitentissä. Haastattelussa heiltä kysyttiin mm. muutoksista ja säästökohteista tulevalla edustajiston kaudella. Yhdeksi säästökohde-ehdotukseksi nousi JYYn kehitysyhteistyösektori.

Jyväskylä ja Suomi kansainvälistyvät huimalla vauhdilla. Ilman kestävää kehitystä on mahdotonta rakentaa yhteistä maailmaa kauaskantoisin periaattein. JYYn on pysyttävä muutoksessa mukana! Kehy-sektorin toimintaa ei saa nähdä hippien höpöttelynä, vaan taustalla on paljon vahvempia aatteita ja arvoja, jotka koskevat meitä ja jälkeläisiämme. Sektori toteuttaa monikulttuurisuutta ja tasa-arvoa, se tukee kehitysyhteistyöprojekteja (Bal Rashmi Society Intiassa ja kummilastenkoti Venäjällä) sekä toimii osana SYL:n Reilu Yliopisto -hanketta.

Bal Rashmi Society on kokenut ja pitkäaikainen kansalaisyhteiskunnan vaikuttaja. Projekti toimii pääosin lahjoitusten ja Suomen ulkoministeriön tuella, mikä osoittaa ettei kyse ole pienestä hankkeesta, jolla ei olisi jatkumoa. Projektia monitoroidaan vuosittaisella käynnillä, jottei sen luotettavuus järkkyisi ja lisäksi: avunsaajien toivo hiipuisi.

Meille on tärkeää, että sektorilla tapahtuva toiminta olisi mahdollisimman lähellä yliopistomme opiskelijoita. Tulokset konkretisoituvat varsinkin siinä vaiheessa, kun projektia koordinoivat opiskelijat saavat jakaa henkilökohtaisia kokemuksiaan yhteisömme jäsenille.

Leikkauksista puhuttaessa tulee miettiä, mikä koskettaa meitä ja mikä ei. Ketä kiinnostaa se, että intialaisella Rajasthanin alueella ei ole tarpeeksi puhdasta vettä ja naisilla on huonommat oikeudet kuin Suomessa? Kyse on valinnoista.

Ei anneta kovien arvojen vallata yliopistomaailmaamme ja puolustetaan ihmisoikeuksia sekä oikeudenmukaisempaa maailmaa! Länsimaat eivät voi nostaa käsiään ilmaan ja todeta, ettei ole meidän ongelmamme, jos kehittyvissä maissa on huonot olot.

Länsimainen finanssiahneus vaikuttaa kehittyviin maihin, varsinkin silloin, kun joudumme karsimaan menoja. Intia tuskailee kapitalismin kierteissä ja kärsii edelleen siirtomaa-ajan vaikutuksista, ja maan sisäiset tuloerot kasvavat äärimmäisyyksiin. Kriisitilanteissa tarvitaan ennaltavehkäisevää työtä eli kehitysyhteistyötä. Mitä tapahtuisikaan, jos Suomen valtio päättäisi lopettaa kehitysyhteistyön?

Pieni hippu solidaarisuutta kanssaihmisiämme ja maailmaamme kohtaan ei ole liikaa vaadittu. Kehy-sektorin toiminta on viimeisten vuosien aikana saatu toimimaan entistä paremmin, joten en näe yhtään syytä sille, miksi tästä sektorista tulisi leikata varoja!

Jotta päätöksiä voidaan tehdä, niiden taustoihin tulee perehtyä. Jos ei oikeasti tiedä, mistä JYY:n kehitysyhteistyötoiminnassa on kyse, niin asiasta tulee ottaa selvää.

Harhaluulojen ja faktaan pohjautumattomien mielipiteiden levittäminen on yhtä tyhjän kanssa. Ei tyydytä luuloihin, vaan otetaan asioista selvää! Vaaditaan perusteltujen mielipiteiden esittämistä. Liputetaan yhdessä hyvien keskustelujen, yhteisten päätösten ja tietenkin JYY:n kehy-sektorin säilyttämisen puolesta!

”Some see a hopeless end while others see an endless hope.”