Yliopiston eTentti-sovelluksessa näkyy suuri määrä tenttejä, joihin ei voi ilmoittautua. Nuo kurssit ovat jo poistuneet opintosuunnitelmista, mutta siitä huolimatta ne yhä näkyvät sovelluksessa. Miksi eTentti-sovelluksen näyttämä kurssitarjonta ei ole ajan tasalla, suunnittelija Soile Väänänen yliopistopalveluista?

”Jokaiseen tiedekuntaan on nimetty kurssiadminit, joiden vastuulla on pitää huolta eTentti-sovelluksen tiedoista. Nyt on käynyt niin, että he eivät ole ottaneet sieltä pois vanhentuneita kursseja. Se on vain jäänyt kaiken muun työn vuoksi. Olemme heitä tästä muistuttaneet, koska heillä on kuitenkin paras tieto siitä, mitä opintosuunnitelmat pitävät sisällään. Jatkossa tähän pitää kiinnittää huomiota aikaisempaa enemmän.”