Jyväskylän yliopisto ottaa Urkund-nimisen plagiaatinesto-ohjelman täysimittaisesti käyttöön tänä syksynä.

Ohjelmaa on pilotoitu jo aiemmin, mutta nyt opettajat velvoitetaan käyttämään sitä opinnäytteitä tarkastaessaan. Jyväskylän yliopiston strategiajohtaja Kari Pitkänen tosin myöntää, että käyttämättä jättämisestä tuskin seuraa sanktioita.

“Varmaan käyttö asteittain lisääntyy, ei äkkiä”, Pitkänen arvelee.

Pitkäsen mukaan ohjelman avulla ei ensisijaisesti ole tarkoitus saada opiskelijoita kiinni vilpistä, vaan siitä toivotaan pedagogista apuvälinettä opinnäytteiden ja kurssitöiden tekoon.

“Ei ole helppo asia arvioida, mikä on hyvä tieteellisen kirjoittamisen tapa”, Pitkänen selittää. Jos työtä käytetään ohjelmassa jo hyvän aikaa ennen palautuspäivämäärää, opiskelijan on ehkä helpompi hahmottaa, miten muiden tekstejä sopii hyödyntää oman työn pohjana.

Opiskelijalla on oikeus kieltää opinnäytteen tarkastamisen Urkundilla.

“Tällöin opiskelijan on kuitenkin sovittava opettajan kanssa jatkotoimista ja siitä, miten työ muuten tarkastetaan plagioinnin varalta”, Pitkänen kertoo.

“Tästä on toisin sanoen lisävaivaa kummallekin osapuolelle.”

Urkund oli alun perin ajateltu käytettäväksi nimenomaan opinnäytteissä. Nyt yliopisto kuitenkin toivoo, että sitä hyödynnettäisiin mahdollisimman laajasti myös muiden töiden tarkastuksessa.

 

Lue myös

https://www.jylkkari.fi/2013/09/kuka-kirjoittaisi-gradusi/