Erasmus-ohjelma uudistuu. Uusi ohjelma vuosille 2014 – 2020 mahdollistaa opiskelijalle useamman vaihtojakson. EILC-kielikurssit harvinaisissa kielissä, kuten suomessa, kuitenkin poistuvat.

Tuore Erasmus-ohjelma “Erasmus+” hyväksyttiin viimein EU:ssa tiukan budjettiväännön jälkeen. Lopulta supistuvasta EU:n budjetista löytyikin varoja Erasmus-ohjelman budjetin kasvattamiseen. Jatkossa Erasmus-rahoituksella on mahdollista lähteä opiskelijavaihtoon myös Euroopan ulkopuolisiin maihin, sekä suorittaa useamman kuin vain yhden vaihtojakson.

Suomalaisten korkeakoulujen kannalta EILC-intensiivikielikurssien keskittyminen yksinomaan suuriin kieliin on luonnollisesti menetys. Sen merkitys ei kuitenkaan välttämättä ole erityisen suuri, sillä myös muita suomen kielen kursseja on tarjolla vaihto-opiskelijoille. Suomalaiset vaihto-opiskelijat taas saavat enemmän mahdollisuuksia suurten kielten, eli englannin, saksan, ranskan, italian ja espanjan, opiskeluun.

Uuteen Erasmus+-ohjelmaan kuuluu myös mahdollisuus hakea EU:lta opintolainan takausta maisterin tutkinnon suorittamista varten toisessa EU-maassa. “Erasmus Master” -opintolainantakauksen maksimisumma on 12 000 € yhden vuoden tutkintoon ja 18 000 € kahden vuoden tutkintoa varten.

Lähde: Eurooppatiedotus, CIMO