Tarkista tästä listasta, miltä kurssilta saat Jyväskylän yliopiston helpoimmat nopat ja milloin opintopisteiden eteen pitää tehdä töitä.

Vähiten työtä, top 5

1. Kansantaloustieteen peruskurssi (8op, aiemmin 9op): 38 mainintaa

”Läpäisyyn olisi riittänyt pelkkä luentoprujujen selailu ilman luennoilla istumista.”

(1. vuosi, humanistinen tiedekunta.)

 

2. SPSS-kurssi (2op): 23 mainintaa

”Toimiva ja helppo kurssi, joskin sain myöhemmin kuulla, että hakkerointitaitoisille kurssi oli vielä helpompi. He kun tsekkasivat vastaukset suoraan lähdekoodista.”

(7. tai myöhäisempi vuosi, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta.)

 

3. Kasvatustieteen peruskurssit (yhteensä 25op): 18 mainintaa

Yleisimmin mainittiin Kasvatustieteiden sosiologiset perusteet, 5op, ja Kasvatustieteiden psykologiset perusteet, 5op

”Höpöhöpö-tieteitä, kuka tahansa asiota koskaan miettinyt osaa vastaukset.”

(4. vuosi, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)

 

4. Johdatus tilastotieteisiin, 3op: 15 mainintaa

”Kurssin asiat ovat melko yksinkertaisia, ja osin tuttuja lukiosta. Luennoilla ei tarvitse olla paikalla. Tenttinä on monivalintakysymyksiä, jotka eivät kovin vaikeita ole.” (2. vuosi, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)

 

5. Matematiikan propedeuttinen kurssi, 5op: 9 mainintaa

”Lukion pitkän matematiikkansa osaaville pelkkää ja jopa tarpeetonta kertausta.”

(2. vuosi, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta.)

 

Eniten työtä, top 5

1. Kielikeskuksen kurssit yleisesti: 14 mainintaa

”Läsnäolopakko. Usein kielten kursseilla on myös ryhmätöitä, itsenäisiä esitelmiä ja tentti. Lopulta kurssista tulee kahdesta kolmeen opintopistettä.”

(5. vuosi, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)

 

2. Ohjelmointi 2, 8op: 8 mainintaa

”Ohjelmointi 2:lla opitaan nollasta ohjelmoimaan sillä tasolla, että pääsee töihin IT-yritykseen. Kestää kevätlukukauden ja oikea opintopistemäärä olisi noin 20.”

(7. tai myöhäisempi vuosi, kasvatustieteellinen tiedekunta.)

 

3. Mekaniikan kurssit, erityisesti Kvanttimekaniikka: 7 mainintaa

”Kvanttimekaniikan kurssin A-osan eteen sai tehdä töitä noin 20-25 tuntia viikossa viiden viikon ajan. Vaikean tentin ja kolmen laboratoriotyön jälkeen 3 opintopistettä.”

(4. vuosi, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)

 

4. Pedagogiset opinnot aineenopettajille: 6 mainintaa

”Todellakin enemmän työtä kuin 27 tuntia per piste. Pienryhmätapaamisia, luentoraportteja, lukupiiriraportteja, verkkotehtäviä ja lukemista, tuntien suunnittelua, pitämistä ja seuraamista.”

(4. vuosi, humanistinen tiedekunta)

 

5. Kliininen psykologia II ja III: 6 mainintaa

”Kliinisen 3A:ssa ei muuta kuin turhaa työtä 20 sivun verran kirjoitettavana. Ehdottomasti vuoden ja vuosituhannen paskin kurssi.”

(4. vuosi, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)