Sofia Ikonomidis, Anna Malin ja Emmi Tuukkanen suhtautuvat kiintiöihin varauksella. He ymmärtävät tavoitteen helpottaa uusien opiskelijoiden pääsyä yliopistolle, mutta toivovat, että Suomen koulutusjärjestelmä mahdollistaa edelleen opiskelun kaikenlaisissa elämäntilanteissa.

Jos alan vaihto houkuttaa, nyt voi olla korkea aika tarttua toimeen. Hallituksen suunnittelema korkeakoulujen haku- ja valintajärjestelmän uudistus saattaa varata yhteishaun uusille hakijoille ja pistää vanhat opiskelijat erillisiin hakuihin.

Uudistusten on tarkoitus tulla kahdessa erässä. Ensimmäinen astuisi voimaan jo ensi vuonna. Sen myötä yliopistoilla olisi mahdollisuus asettaa kiintiöt sellaisille hakijoille, joilla ei olisi valmista tutkintoa takataskussaan. Lisäksi opiskelijoille tarjottaisiin vain yhtä opiskelupaikkaa, vaikka he olisivat päässeet sisään kaikkiin hakukohteisiinsa.

Toinen uudistus astuisi voimaan vuonna 2015. Sen jälkeen yhteishaussa olisivat mukana vain ne, joilla ei olisi aiempaa tutkintoa tai opiskelupaikkaa. Korkeakouluilla ei olisi enää valtaa päättää kiintiöiden käytöstä.

Alan vaihtajat joutuisivat siis käyttämään muita hakuväyliä. Jotta he eivät jäisi umpikujaan, hallitus kehottaa yliopistoja kehittämään reittejä, joiden avulla opiskelijat voivat joko vaihtaa pääainetta kotiyliopistonsa sisällä tai jatkaa oman alansa opintoja muussa yliopistossa.

Alan vaihto toiseen yliopistoon jäisi silti aiempaa vaikeammaksi. Etenkin pienten tai vahvasti erikoistuneiden yliopistojen opiskelijoiden mahdollisuudet lähteä uusille urille vaikeutuisivat siis merkittävästi, koska kotiyliopiston pääainevalikoima olisi rajallinen.

 

Jyväskylän yliopiston strategiajohtajan Kari Pitkäsen mukaan uudistuksen takana ei ole halu rajoittaa opiskelijoiden valinnanvapautta vaan mahdollistaa tuoreiden ylioppilaiden pikainen pääsy jatkokoulutukseen. Hän myöntää silti, että uudistus saattaisi käytännössä tukkia vaihtoehtoisia opintopolkuja.

”Kyllähän me tiedämme, että valtiovallan tavoite on työurien pidentäminen. Nämä kaikki muutokset pyörivät näiden tavoitteiden ympärillä”, Pitkänen miettii.

Lopullisia päätöksiä uudistuksesta ei ole vielä tehty, mutta suunnitelmat ovat pitkällä.

Pitkänen uskoo, että ainakin ensi vuodelle suunnitellut muutokset toteutuvat todennäköisesti. Yliopisto valmistautuu jo uudistukseen, vaikka eduskunnan päätöstä asiasta saatetaan joutua odottamaan kuukausia.

Pitkäsen mukaan kiintiöt eivät kuitenkaan herätä innostusta yliopistolla, ja ainakin ensimmäisessä vaiheessa oppilaitos voi päättää olla hyödyntämättä niitä.

”Luultavasti niitä ei oteta käyttöön Jyväskylän yliopistolla.”

Toinen vaihe, eli yhteishaun varaaminen uusille opiskelijoille, on sen sijaan vielä epävarmempi. Tämä vaikeuttaa Pitkäsen mukaan työtä yliopistolla ja asettaa hakijan oikeusturvan kyseenalaiseksi.

”Minusta olisi ikävä panna hakijat hakemaan opiskelupaikkoja osittain uudistetun järjestelmän puitteissa tietämättä, muuttuuko järjestelmä seuraavana vuonna”, Pitkänen valittelee.