Perussuomalaiset on ainoa eduskuntapuolue, jonka istuvista kunnanvaltuutetuista enemmistö kasvatti äänisaalistaan vuoden 2008 kuntavaaleihin verrattuna. Vasemmistoliiton istuvat kunnanvaltuutetut taas eivät äänestäjien luottamusta juurikaan nauttineet. Peräti kaksi kolmasosaa istuvista vasemmistovaltuutetuista sai näissä vaaleissa vähemmän ääniä kuin neljä vuotta sitten.

Tulos haastaa päätoimittajan työhypoteesin, jonka mukaan perussuomalaiset menettävät kyllä kannatustaan, kunhan pääsevät valtaan. Perussuomalaisten istuvat valtuutetut ovat valtuustotyöskentelyllään miellyttäneet äänestäjäkuntaa valtakunnallisesti huomattavasti paremmin kuin muiden puolueiden valtuutetut.

Seuraava punaviher-ideologinen työhypoteesi on otaksua, että tulos johtuu siitä, että persuvaltuutetut ovat istuneet pieninä ryhminä vastustamassa kaikkea ja tekemällä populistista politiikkaa, johon vain pienet ryhmät pystyvät. Näin ollen voisi tarkastella perussuomalaisten kannatuksen kehitystä sellaisissa kunnissa, joissa puolueella oli merkittävä valtuustoryhmä jo kaudella 2009-2012.

Toimituksen vasurimädättäjävoimat on sidottu lehden taittoon, joten otamme ilolla vastaan moisen analyysin, jos joku innostuu sen tekemään. Tarvittava data on ladattavissa Oikeusministeriön nettipalvelusta.

Tämän jutun pohjalla oleva analyysi (pdf) tehtiin em. tulosdatasta SPSS:llä Jyväskylän yliopiston tilastoneuvonnan avustuksella.

 

*** PÄIVITYS 30.11.

Eipä onnistu datalla senkään osoittaminen, että perussuomalaisiin olisi petytty siellä, missä on ollut isompia ryhmiä. Oheisessa kaaviossa on pystyakselilla ääniosuus vaaleissa 2012 ja vaaka-akselilla kannatus 2008. Kuviosta näkee, että isommat ryhmät eivät ole lisänneet kannatustaan ihan niin rajusti kuin pienemmät, mutta kannatus on silti kasvanut ylivoimaisessa osassa kuntia.

Jos vielä olisi hypoteeseja testattavaksi, niin niistä voi kertoa vaikka kommenteissa.