Vilkaisu valtion talousarvioon vuodelle 2012 on karua luettavaa yliopistojen koulutuksen ja tutkimuksen kannalta. Perverssiä on se,
että hallitusohjelman kirjaukset sekä valtion talousarvion opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hallinnonalan selvitysosa ovat jyrkässä
ristiriidassa käytännön toimien kanssa. Hallitusohjelman avaussanoissa lausutaan seuraavaa: ”Suomi tähtää kansainväliseen kärkeen niin ammattiosaamisessa, korkeakoulutuksessa kuin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa.”

Valtion talousarvion OKM:n hallinnonalan selvitysosa on linjassa hallitusohjelman ylevän tavoitteen kanssa: ”Opetuksen ja tutkintojen
korkea laatu on koulutuksen vaikuttavuuden, tehokkuuden ja tuottavuuden edellytys.”
Hallituksen oikea käsi ei taida tietää, mitä vasen käsi tekee ja toisinpäin. Niin kummallisia ovat keinot näiden tavoitteiden toteuttamiseksi.
Ensinnäkin hallituksen budjettiriihessä päädyttiin toteuttamaan yliopistoindeksin jäädyttäminen kuuden kuukauden ajaksi. Konkreetti-sesti tämä tarkoittaa 27 miljoonan euron leikkauksia yliopistojen rahoituksesta. Toiseksi perustutkimusta rahoittavalta Suomen Akatemialta leikataan vuosien 2012–2015 tekniseen kehykseen (valtiovarainministeriön arvio vaalikauden menoille) nähden yhteensä 81,9 miljoonaa euroa.

Perustutkimuksen rahoituksesta leikkaaminen on yhtä kestävää koulutus- ja tiedepolitiikkaa kuin kasvin kasvattaminen ilman vettä ja ravinteita. Kun kymmenen vuoden kuluttua katsomme suomalaisten yritysten kilpailukykyä, Suomen työllisyystilannetta ja suomalaisen tieteen ja tutkimuksen tilaa, palaamme tänä päivänä tehtyihin päätöksiin. Historian lehdiltä on myöhemmin helppo viisastella, mutta kuka olisikaan läheltä viisas? Ei ainakaan maan hallitus, valitettavasti.
Koulutukseen ja tieteeseen kohdistuvat leikkaukset ovat olleet niin merkittäviä, että Helsingin yliopiston rehtori Thomas Wilhelmssonkin äityi kritisoimaan, että indeksileikkuri tekee tyhjäksi yliopistojen varainhankinnalla saavutetun uuden pääoman ja puheet koulutuksen ja tutkimuksen vahvistamisesta ovat pelkkiä myyttejä (Verkkouutiset, 5.9.2011).

Lisää kylmää kyytiä voi hyvinkin olla luvassa jo pian, sillä hallitusohjelmassa on sitouduttu uusiin lisäsopeutustoimiin, jos ja kun sovitut toimet eivät tasapainota taloutta ja vähennä valtion velkaantumista.


Touko Aalto