Ei hakutuloksia.

JYYn rahanjaosta kantelu

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan myöntämistä yleisavustuksista on tehty kantelu viranomaisille. Keskustaopiskelijoiden Joonas Könttä pyysi Eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan, onko Gröniönille ja Jyvivalle avustuksia annettaessa rikottu vaalirahoituslakia. Uusi laki kieltää avustusten myöntämisen puoluejärjestöille ja puolueiden lähiyhteisöille.
Köntän kantelun mukaan JYYn vihreä vasemmisto määrittelee olevansa sitoutumaton, mutta Grönioni esittäytyy nettisivuillaan osana Jyväskylän vihreät opiskelijat ja nuoret (Jyvioni) -nimistä järjestöä, joka on sidoksissa puolueeseen monin tavoin.
Grönionin saama yleisavustus oli 390 euroa, Jyvivan 330 euroa. Könttä kertoo kantelussaan haluavansa selvittää, missä menee yhdistyksen puoluepoliittisen sidonnaisuuden raja puolue- jaa vaalirahoituslakia ajatellen.
Eduskunnan oikeusasiamies siirsi kantelun Valtiontalouden tarkastusviraston käsiteltäväksi. Virasto on lähettänyt lausuntopyynnöt Jyvionille ja Jyvivalle sekä JYYlle. Jylkkärin saamien asiakirjojen mukaan Jyvioni kertoo Grönionin eronneen omaksi rekisteröimättömäksi ryhmäkseen, jolla ei ole yhteyttä puolueeseen.
Ylioppilaskunan edustajistovaalit järjestetään marraskuussa. Viime vaalien aikaan vuonna 2009 Grönionin Touko Aalto, vasemmiston Jarno Miettinen ja nykyinen JYYn hallituksen puheenjohtaja Joonatan Virtanen kantelivat keskusvaalilautakunnalle vaalivilpistä, koska Keskustaopiskelijat pitivät kotisivujaan yliopiston palvelimella sääntöjen vastaisesti. Tuolloiset valittajat katsoivat keskustalaisten saaneen perusteetonta taloudellista etua ilmaisesta yliopiston kotisivutilasta.

 1. Matti Lahdenmäki

  Terppa!

  Jyvivan osalta kantelu on täysin perusteeton.

  Jyviva on puoluepoliittisesti sitoutumaton, aatteellinen vapaamuotoinen ryhmä, joka toimii ylioppilaskunnan ja yliopistoyhteisön piirissä. Jyviva ei ole rekisteröitynyt yhdistys, eikä Jyviva ole minkään puolueen puolueyhdistys tai lähiyhteisö. Jyviva ei ole edes Vasemmisto-opiskelijoiden jäsenjärjestö, kuten yleisesti luullaan.

  Jyviva on siis puoluepoliittisesti sitoutumaton. Tästä huolimatta Jyviva on juuri toimittamassa täydellistä selvitystä asiasta sekä Valtiontalouden tarkastusvirastolle että Jylkkärille.

  Ystävällisin terveisin,
  Matti Lahdenmäki

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 2. Sivusta seuraaja

  Hienoa nähdä, että näinkin merkittävä yhteiskunnallinen epäkohta on löydetty! Kai tieto on jo välitetty STT:lle? Yliopistopolitiikka – making a difference.

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 3. Tommi Liinalampi

  Hei kaikki!

  Grönioni kannattaa ryhmänä avointa ja läpinäkyvää yliopistopolitiikkaa, eikä meillä ole syytä salata mitään tässäkään asiassa. Jyvioni on vihreiden puolueorganisaatioon kuuluva järjestö, mutta Grönioni ei sitä ole. Epäselvyydet tämän asian suhteen ovat aiheutuneet päivittämättömistä nettisivuista, jotka ovat antaneet väärän kuvan asiasta, mutta tilanne on nyt korjattu. Grönioni on puoluesitoutumaton järjestö, jonka JYY:ltä saamat tuet eivät ole ristiriidassa vaalirahoituksesta annetun lain, puoluelain tai Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen kanssa. Näin ollen sekä Grönioni, että Jyvioni ovat järjestöinä toimineet kaikkia rahoituksesta annettuja lakeja ja säännöstöjä kunnioittaen.

  Joonas Köntän selvityspyyntö Jyvionille on näin ollen täysin aiheeton.

  Terveisin
  Tommi Liinalampi (grön.)

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 4. Tero Uuttana

  Surkuhupaisinta tässä on varmaan se, että yhteiskunnan verorahoja ollaan tuon kantelun myötä käytetty varmaan jo enemmän, mitä nuo avustussummat ovat olleet. En siksi ymmärrä, että miksei tälläisia asioita voisi hoitaa ensisijaisesti organisaation sisäisesti, koska se olisi nopeampaa, tehokkaampaa ja ennen kaikkea järkevämpää. Mutta toisaalta, skandaali se on mitätönkin skandaali ja ehkä joku saa niistä kiksejä.

  -Tero

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 5. sivustaseuraaja

  joonas könttä toi esille jarno liskin naamakirjassa, ettei ole aiheuttanut kohua ottamalla yhteyttä jylkkäriin. liski vahvisti asian. kuka tässä on kohun siis aiheuttanut? jyviva? grönioni?

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 6. Ville Pekkala

  Itseäni on ihmetyttänyt tämä koko hulabaloo, jossa on perustettu näitä ”pöytälaatikkoyhdistyksiä” yleisavustuksen piiriin pääsemiseksi. Mikä idea on siinä, että jokainen tietää toiminnan olevan edelleen täysin samanlaista ja samojen henkilöiden pyörittävän sitä, mutta tukea varten on paperilla perustettu erillinen rekisteröimätön yhdistys, joka ei edes ole millään muotoa oikeus(toimi)kelpoinen?

  Eivätkös edustajistoryhmät ole jo lähtökohtaisesti taustayhteisöistään erillisiä toimijoita? Käsittääkseni esimerkiksi Jyväskylän Yliopiston Kokoomusopiskelijoiden tai Keskustaopiskeljoiden tai Demariopiskelijoiden listalla olo ehdokkaana (tai valittuna edaattorina) ei edellytä kyseisten puolueiden jäsenkirjaa, eikä edes jäsenyyttä kyseisten puolueiden nuorisojärjestössä/-järjestöissä. Ymmärrykseni mukaan SYL:n kanta asiaan on, että edustajistoryhmien voidaan katsoa vaalilain mukaisesti olevan puoluejärjestöjen tai puolueiden lähiyhteisöjen ulkopuolella.

  Olenkin sitä mieltä, että Joonas Köntän kantelu on hyvä niin sanotussa ennakkotapausmielessä (prejudikaatti, stare decisis). Rajanvetoa todella tarvitaan, kuten jutussakin kirjoitettiin: ”Könttä kertoo kantelussaan haluavansa selvittää, missä menee yhdistyksen puoluepoliittisen sidonnaisuuden raja puolue- ja vaalirahoituslakia ajatellen.” Millä tavoin eri edustajistoryhmät eroavat toisistaan sekä millä perusteella niillä on erilaisia oikeuksia ja velvollisuuksia? Esimerkiksi Jyviva tykkää mainostaa itseään täysin itsenäisenä yhdistyksenä, mutta kuitenkin heiltä löytyy linkki valtakunnalliseen Vasemmisto-opiskelijat-järjestöön (vasop). Vastaavasti Vasop myöntää, että ”Teemme yhteistyötä muun muassa Vasemmistonuorten, Vasemmistoliiton sekä useiden kansalaisjärjestöjen kanssa.”

  Kyse ei ole niinkään siitä, että kuka tässä nyt on oikeassa ja kuka on enemmän ”puoluepoliittisesti sitoutumaton” kuin toiset, vaan siitä että rajanveto tehdään täysin selväksi ja säännöt ovat samat kaikille. Se, jos mikä, tukee reilun pelin ja avoimuuden ilmapiiriä.

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 7. Joonatan Virtanen

  Rajanveto ja juridiikka ovat jo selviä. ”Puolueyhdistyksellä tarkoitetaan tässä laissa [puoluelaki -J.V.] puolueeseen tai sen jäsenyhdistykseen niiden sääntöjen mukaan kuuluvaa yhdistystä” (10/1969 8 §), ”Puolueen lähiyhteisöllä tarkoitetaan tässä laissa sellaista yhteisöä ja säätiötä sekä yhteisön ja säätiön sellaista rahastoa, jonka puolue ilmoittaa asianomaisen yhteisön ja säätiön suostumuksella valtiontalouden tarkastusvirastolle lähiyhteisökseen” (10/1969 8 b §), ”Puolue, puolueyhdistys ja puolueen lähiyhteisö eivät saa vastaanottaa tukea valtiolta, kunnalta, kuntayhtymältä, valtion tai kunnan liikelaitokselta, *julkisoikeudelliselta yhdistykseltä,* [kuten ylioppilaskunnalta -J.V.] laitokselta tai säätiöltä eivätkä kirjanpitolain mukaiselta (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssa tarkoitetulla tavalla valtion tai kunnan määräysvallassa olevalta yhtiöltä” (10/1969 8 b §).

  Tämän olisi Joonaskin voinut pienellä vaivalla selvittää ennen kantelemistaan, kuten myös sen, että oikea kanteluviranomainen on eduskunnan oikeusasiamiehen (!) sijaan Valtiontalouden tarkastusvirasto, joka on vaali- ja puoluerahoituksen laillisuusvalvontaviranomainen.

  SYL pyysi lakiuudistuksen jälkeen VTV:ltä ohjeet ylioppilaskunnille lain soveltamiseen ja tuen jakamiseen, ja niiden mukaan puolueyhdistyksen tai lähiyhteisön muodossa toimiva edustajistoryhmä ei voi ottaa tukea vastaan. Aatteelliset ei-puolueyhdistykset, rekisteröityneet tai rekisteröimättömät, puolestaan voivat.

  Kokonaan toinen asia on, tuottavatko vaalirahoituslaki ja puoluelain uudistus ylioppilaskuntien kannalta mielekkään lopputuloksen. Henkilökohtainen kantani on, että olisi ollut parempi, jos uudistus olisi ottanut ylioppilaskunnat kirjavine edustajistoryhmineen ja pienine tukineen erityishuomioon ja antanut niiden yksinkertaisesti jatkaa vanhalla järjestelmällä. Nyt tilanne on kuitenkin tämä.

  Mitä Vasopiin tulee, niin sen suhtautuminen puolueisiin ja puolueyhdistyksiin käy selvemmäksi, kun siteeraa asiaa koskevan kappaleen loppuun: ”Teemme yhteistyötä muun muassa Vasemmistonuorten, Vasemmistoliiton sekä useiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Vasemmisto-opiskelijat on puoluepoliittisesti sitoutumaton.”[http://www.vasemmisto-opiskelijat.fi/tietoa-vasopista/] Ts. Vasop ei ole minkään puolueen puolueyhdistys tai lähiyhteisö.

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 8. pj

  joonatan virtanen, edustajistoryhmä ei koskana ole puolueen jäsen tai lähiyhteisö. lista ei ole yhdistys vaan yksilöiden muodostama järjestöistä irrallinen ryhmittym’

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 9. Elvi Juvonen

  Kiitokset Ville Pekkalalle hyvästä kirjoituksesta.

  Grönionille ja Jyvivalle haluaisin vain esittää kysymyksen: Eikö teitä edes hävetä?
  Grönionia lukuunottamatta edustajistoryhmät, jotka ovat puolueiden sidosjärjestöjä, päättivät olla hakematta JYYn avustuksia. Te grönarit irrotitte itsenne puolueesta, vaikka te toimijat ette ole yhtään vähemmän puolueen jäseniä kuin ennenkään. En voi kuin hämmästellä oikeudentajuanne. Ihan totta koette että tämä on oikein?

  Jyvivan poliittisuus ja sitoutumattomuus taas vaihtelee aina tilanteen mukaan, eikä siinä ole mitään yllättävää.

  Vaikka kumpikaan näistä ryhmistä ei rikkoisi lakia, niin ainakaan mitään hyvää, reilua ja rehelliseltä vaikuttavaa toimintaa tämä ei ole, ja uskoisin, että teiltäkin löytyisi sen verran omaatuntoa, että ymmärtäisitte tämän.

  Onneksi meiltä löytyy vielä niitäkin ryhmiä, joilla on selkärankaa tunnustaa ihan venkoilematta väriään ja aatettaan jopa ylioppilaskunnassa.

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 10. Kysyn vaan

  Ihan mielenkiinnosta kysyn, että paljonkos Keskustanuoret sattumoisin saivat puolueltaan niitä tukiaisia? Mietin vain, että kuinka ison summan takaa sitä jeesustellaan toiselle ryhmälle, joka ilmeisesti on vaihtanut pienemmät puoluetukensa JYYn 390 euron tukiin.

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 11. Kysyn vaan

  Äsköinen oli osoitettu siis lähinnä Elvi Juvoselle.

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 12. Tommi Liinalampi

  Hei!

  Komppaan tässä aiheessa Jonathania. Selkeä rajanveto on tehty, eikä asiassa ole juridisia epäselvyyksiä. Moralisoida tapausta aina voi, mutta Grönionin puolesta haluan sanoa seuraavan.

  Ensinnäkin kun huhtikuussa päätimme Grönionin irtaannuttamisesta vihreiden organisaatiosta, teimme päätöksen lakiin nojaamalla vailla minkäänlaista moraalista ristiriitaa asiassa. Se nauttiiko ryhmä puolueen avustuksia vai ei on tässä kysymyksessä oleellinen ja teimme näin sen ratkaisun, että haluamme tehdä vastaisuudessa päätöksiä ilman tuota taloudellista sidettä.

  Toiseksi, käytännössä muuta kuin taloudellinen side vihreiden ja Grönionin välillä ei sitten ollutkan. Olemme olleet pitkään hyvin löyhästi yhteydessä vihreiden organisaation ja kaikkeen siellä tapahtuvaa koordinointiin. Huhtikuussa tapahtunut eroaminen organisaatiosta voidaan nähdä näin ollen ainoastaan tuon jäljellä olevan taloudellisen siteen purkaminen. Koska olemme ryhmänä kuitenkin aattelisesti vihreä, yhteistyö muiden saman suuntaisesti ajattelevien järjestöjen ja puolueiden kanssa on toki mahdollista. Tämän päätöksen teemme kuitenkin itsenäisenä toimijana enkä näe tätä pahana asiana. Se, että Grönionin jäsenistä osa kuuluu vihreiden puolueeseen ei muuta Grönionin tilannetta millään tavalla sillä Suomessa on kenellä tahansa oikeus kuulua useampaan järjestöön saman aikaisesti.

  Lisäksi esittäisin keskustaopiskelijoille saman kysymyksen jonka edellinen kirjoittaja esitti. Eikö teitäkään hävetä se tosiasia, että saatte meidän JYY:n avustuksia isompia summia puoluorganisaatioltanne ja jaksatte moralisoida meitä asiassa, jossa ei ole mitään juridisia epäselyyksiä?

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 13. Jarno Liski

  Tämä on nyt muuttunut jukkarelanderilaisittain sanottuna terveen järjen joukkohaudaksi koko keskustelu. Sen verran voin kertoa ylläpitotilastoista vinkkiä, ettei tätä juttua käy enää lukemassa käytännössä muut kuin ketjun kommentoijat.
  Sen verran huomauttaisin viedäkseni keskutelua eteenpäin täällä päätoimittamani aviisin kohdalla, että nimenomaan moralisointi tulee kysymykseen nimenomaan sellaisissa asioissa, joissa menettely on lain kirjaimen mukaan oikein, mutta yksilön oikeustajun mukaan väärin. Jos makuasioista ei voi kiistellä, niin mistä sitten kiistellään? Faktoista?

  Mutta joo. Sana on vapaa. Hyvä, että näitä juttuja joku lukee.

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 14. Miika H.

  Kyllä täällä muutkin kuin kommentoijat lukee. Paitsi että nyt olen kommentoija. Pöh.

  Ilmoita asiattomasta kommentista

Kommentointi suljettu.