Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan myöntämistä yleisavustuksista on tehty kantelu viranomaisille. Keskustaopiskelijoiden Joonas Könttä pyysi Eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan, onko Gröniönille ja Jyvivalle avustuksia annettaessa rikottu vaalirahoituslakia. Uusi laki kieltää avustusten myöntämisen puoluejärjestöille ja puolueiden lähiyhteisöille.
Köntän kantelun mukaan JYYn vihreä vasemmisto määrittelee olevansa sitoutumaton, mutta Grönioni esittäytyy nettisivuillaan osana Jyväskylän vihreät opiskelijat ja nuoret (Jyvioni) -nimistä järjestöä, joka on sidoksissa puolueeseen monin tavoin.
Grönionin saama yleisavustus oli 390 euroa, Jyvivan 330 euroa. Könttä kertoo kantelussaan haluavansa selvittää, missä menee yhdistyksen puoluepoliittisen sidonnaisuuden raja puolue- jaa vaalirahoituslakia ajatellen.
Eduskunnan oikeusasiamies siirsi kantelun Valtiontalouden tarkastusviraston käsiteltäväksi. Virasto on lähettänyt lausuntopyynnöt Jyvionille ja Jyvivalle sekä JYYlle. Jylkkärin saamien asiakirjojen mukaan Jyvioni kertoo Grönionin eronneen omaksi rekisteröimättömäksi ryhmäkseen, jolla ei ole yhteyttä puolueeseen.
Ylioppilaskunan edustajistovaalit järjestetään marraskuussa. Viime vaalien aikaan vuonna 2009 Grönionin Touko Aalto, vasemmiston Jarno Miettinen ja nykyinen JYYn hallituksen puheenjohtaja Joonatan Virtanen kantelivat keskusvaalilautakunnalle vaalivilpistä, koska Keskustaopiskelijat pitivät kotisivujaan yliopiston palvelimella sääntöjen vastaisesti. Tuolloiset valittajat katsoivat keskustalaisten saaneen perusteetonta taloudellista etua ilmaisesta yliopiston kotisivutilasta.