Rehtorin palkankorotuksen valmistelivat entinen hallintojohtaja Tuunanen sekä hallituksen puheenjohtaja Rantanen.

Jyväskylän yliopisto käytti hallituksen palkkioihin viime vuonna 38 060 euroa. Jäseniä nykyisessä hallituksessa on seitsemän.
Ennen yliopistouudistusta yliopiston hallituksessa olivat jäseninä tiedekuntien dekaanit, neljä opiskelijaa, neljä jäsentä henkilökunnasta, kaksi ulkopuolista jäsentä sekä yksi erillislaitoksen johtaja.
Vanha 18-henkinen hallitus käytti vuonna 2008 kokouspalkkioihinsa yhteensä 3 250 euroa. Yliopistouudistuksen jälkeen uuden suppean hallituksen keskimääräinen jäsen saa siis 30-kertaisen vuosipalkkion edeltäjäänsä verrattuna.

Tämä hallitus hyväksyi puheenjohtajansa Jorma Rantasen johdolla rehtorisopimuksen lokakuussa 2009. Sopimuksen olivat valmistelleet Rantanen ja rehtori Aino Sallisen pitkäaikainen oikea käsi, entinen hallintojohtaja Erkki Tuunanen, joka jäi eläkkeelle saman vuoden lopuksi.
Sallinen kertoi palkkansa nousseen 60 prosenttia uuden sopimuksen myötä. Korotus nostaa myös ensi vuonna eläköityvän Sallisen eläkettä ”normaalien säädösten mukaan”.
”Ennen valtio toimi yliopistojen vakavaraisuuden takaajana. Nyt rehtori vastaa henkilökohtaisesti yliopiston tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta”, sanoo Sallinen.
Lisäksi Sallinen kertoo virkamiesesittelijöiden vastanneen ennen hallituksen päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta.
”Nyt rehtori vastaa hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä ja päätösten toimeenpanosta. Täysin uutta rehtorin vastuulla on myös varainhankinta ja varainhallinta sijoituspolitiikkoineen”, hän lisää.
Rehtorille ei myöskään ole määritelty työaikaa.
”Periaatteessa rehtori on töissä aina, eivätkä häntä koske mm. TES-korotukset. Kun jaoin jouluksi n. 1,4 miljoonaa kannustepalkkiota koko henkilökunnalle, rehtori ainoana ei kuulunut saajien joukkoon”, Sallinen viittaa ”rehtorin joululahjaan”.
Rahat jaettiin tilinpäätöksen ylijäämästä prosenttimääräisenä kertaeränä kuukausipalkasta. Isopalkkaisimmat saivat eniten, pienipalkkaisimmat vähiten.

Palkkiotiedot selviävät yliopiston tilinpäätösluonnoksesta. Hallintojohtaja Kirsi Moisander kieltäytyi luovuttamasta tietoja Jylkkärille. Toimitus sai kuitenkin käsiinsä niin tilinpäätösluonnokset kuin hallituksen saatekirjeen, jossa tilinpäätösluonnoksen todettiin olevan ”julkisuuslain mukaan julkinen asiakirja”.
Hallintojohtaja Moisander ei lehden painoon menoon mennessä ollut vastannut kysymykseen siitä, miksei julkisesta asiakirjasta löytyvä tieto ollut hänen mukaansa julkinen.

Jarno Liski
paatoimittaja(at)jyy.fi