Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöllä ei ole oikeutta luistaa hoitotakuusta. Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen mukaan myös YTHS:lle on päästävä hoitotakuun edellyttämässä ajassa.

Oikeusasiamiehelle kanteli opiskelija, jolle oli ilmoitettu, että hän joutuisi jonottamaan Tampere-Hämeenlinnan yksikön hammaslääkäriin vuoden ajan. Jonoa oli perusteltu hammaslääkärien rekrytointivaikeuksilla.

Hoitotakuu edellyttää, että hoitoon on päästävä kolmessa tai viimeistään kuudessa kuukaudessa. Oikeusasiamiehen mukaan YTHS:n on noudatettava määräaikoja, koska se järjestää terveydenhuollon peruspalveluja.

Minna Kurvinen