Jyväskylän yliopisto joutuu muuttamaan syksyllä hyväksyttyä johtosääntöään. Sääntö on osoittautunut olevan osin ristiriidassa yliopistolain kanssa.

Yliopisto oli määritellyt johtosäännössään niin kutsutun tutkintolautakunnan jäseniksi otettavan ainoastaan professoreja ja tohtorin tutkinnon suorittaneita yliopiston henkilökunnan jäseniä, kun uudessa yliopistolaissa vaaditaan, että tutkintolautakunnassa täytyy olla vähintään yksi opiskelijajäsen. Lisäksi johtosäännön nykyinen sanamuoto mahdollisti sen, että tutkintolautakunnasta enemmistö on tutkimushenkilöstöä, kun taas yliopistolaki vaatii, että enemmistö on opetushenkilökuntaa.

Yliopiston tutkintolautakunta käsittelee gradujen, lisentiaatintöiden ja väitöskirjojen arvosanoja koskevia oikaisupyyntöjä. Yliopistolain mukaan tutkielmaa ei saa arvioida, jollei ole itse suorittanut samantasoista opintosuoritusta tai toimi professorina. Samaan aikaan laki kuitenkin myös määrää lautakuntaan yhden opiskelijajäsenen.

Johtosäännön valmisteluprosessi sai viime keväänä osakseen paljon kritiikkiä muun muassa avoimuuden puutteesta sekä opiskelijaedustuksen vähenemisestä yliopiston päättävissä elimissä.

Yliopiston hallitus päättää johtosäännön muutoksista torstaina 11. maaliskuuta pidettävässä kokouksessaan, jossa se hyväksyy yliopistolle myös uuden tutkintosäännön sekä budjetin. Yliopiston vuoden 2010 talousarvion loppusummaksi tavoitelllaan kuuden miljoonan euron voittoa.

Marja Honkonen
paatoimittaja(at)jyy.fi