Opiskelijoiden on jälleen aika summata viime vuoden pennosensa. Vuonna 2009 opintotukensa tulorajan ylittäneiden kannattaa palauttaa ylimääräiset tukikuukautensa maaliskuun loppuun mennessä vapaaehtoisesti, sillä näin tukiaika palautuu uudelleen käyttöön. Sen jälkeen kuukaudet siirtyvät takaisinperintään, jolloin ne menettää kokonaan. Laskun päälle Kela rapsaisee vielä 15 prosentin koron.
Vuodelta 2008 Kela peri  opintotukea takaisin 40 prosenttia vähemmän kuin aiemmin.
”Merkittävä väheneminen johtuu siitä, että opiskelijoiden omia tulorajoja korotettiin 30 prosentilla. Lisäksi huonontunut työllisyystilanne on vähentänyt opiskelijoiden työssäkäyntimahdollisuuksia”, toteaa suunnittelija Jouni Parkkonen Kelan opintotukiryhmästä.
Keskimäärin Kelan takaisinperintälaskun loppusumma on
1 114 euroa. Päätöksestä voi valittaa 30 päivän kuluessa. Vapaan tulon määrä on 660 euroa tukikuukautta ja 1 970 euroa tuetonta kuukautta kohden.