Opetusministeriö julkaisi joulukuussa ristiriitaisesti vastaanotetun linjapaperin opintotuen uudistamisesta. Opintotukijärjestelmästä tulee tehdä tutkintojen tavoin kaksiportainen. Sen tulee tehostaa opiskelua. Ennen kaikkea opiskelijan toimeentulon tulisi perustua enenevissä määrin lainaan opintorahan sijaan, OPM linjaa.
Työurien pidentämiseen räätälöidyt uudistukset panevat tietoisesti opiskelijat ahtaalle. Tahti kiristyy, ja ministeriö on valmis uhkapelaamaan koulutetun työvoiman laadulla.
Uudistetullakaan opintotuella ei tule toimeen ”päätoimisen opiskelun” edellyttämällä tavalla. Vain opintorahan sitomista indeksiin ja perheellisten opintorahan korotusta voi pitää opiskelijoiden etujen mukaisina uudistuksina. Etenkin kasvaneiden asumiskustannusten huomiointi loisti linjauksissa poissaolollaan.

Tulovajetta paikataan työskentelyllä, ja tämän takia opiskelijat ovat OPM:n mukaan haluttomia lainanottoon. Lainaan ohjattaisiin hankaloittamalla työskentelyä opiskelijoiden lisätulonlähteenä. Opiskelijalle vuosien työlovi CV:ssä tuskin edistää työllistymistä tai osaamista.
Valtionvarainministeriön Arto Merimaa lyttää linjaukset raportin liitteessä: ne eivät edesauta työurien pidentämistä. Opintorahan sitomista indeksiin hän piti holtittomana lisämenokierteen ruokkimisena. Lainanottoonkaan opiskelijoita ei ohjattaisi kyllin voimakkaasti.

Ilmeisesti vain Suomen ylioppilaskuntien liitto pitää opiskelijoiden etuja polkevia linjauksia onnistuneina. Ylioppilaskunnissa tehdyt toimeentulo- ja hyvinvointiselvitykset osoittavat, että linjattu uudistus ei vastaisi opiskelijoiden tarpeita.
Ministeriöiden myötäilyn sijaan SYL:n tulisi luonnostella opiskelijoiden tarpeita heijastava opintotukilinjaus käsillä olevan tutkimustiedon pohjalta. Vain haastamalla OPM:n linjaukset se voi valvoa aktiivisesti jäsenistönsä etuja.

Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen sekä Åbo Akademin ylioppilaskunnat kritisoivat linjauksia tuoreeltaan opiskelijoiden etujen vastaisina. Periferian korkeakoulut näyttävät seisovan SYL:n ja OPM:n takana. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta on pysynyt vaiti.
Opiskelijoiden toimeentulokysymykset tulevat määrittämään ylioppilaskuntien tehtäviä uudelleen. Opintotukiuudistuksen myötä JYYn on päivitettävä käsityksiään opiskelijoiden yhteiskunnallisesta asemasta. Myös sen lempilapsi eli periferian ylioppilaskuntien yhteistyö on arvioitava uudelleen.

Joel Kaitila