Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on huolestunut yliopistojen rehtorien mielipiteistä lukuvuosimaksuihin liittyen. SYL:n kannanotto perustui Jylkkärin (15/2009) julkaisemaan juttuun, jonka mukaan suurin osa yliopistojen rehtoreista uskoo toisen korkeakoulututkinnon tulevan maksulliseksi 5–10 vuoden sisällä.

SYL:n mukaan maksuton koulutus on tasa-arvoinen ja yhteiskunnan kokonaisedun kannalta viisas ratkaisu. Liiton mukaan toisen tutkinnon suorittajilta perittävien maksujen merkitys olisi myös taloudellisesti mitätön, sillä kakkostutkinnon suorittajat muodostavat hyvin pienen osuuden opiskelijoista.
Lisäksi toisen tutkinnon maksullisuus uhkaisi SYL:n mielestä opiskelijoiden välistä solidaarisuutta ja murskaisi koko yliopiston idean, eli ajatuksen vapaasta ja tasa-arvoisesta tiedeyhteisöstä.

Rehtoreilta SYL kaipaa rohkeaa otetta tulevaisuuteen ja luottamusta suomalaisen korkeakoulujärjestelmän syvimpiin periaatteisiin, jotta yliopistoista ei tule markkinavoimien ehdoilla tutkintoja tehtailevia yliopiston irvikuvia, joihin valikoidutaan varakkuuden, eikä kyvykkyyden perusteella.