Jatko-opiskelija maksaa ylioppilaskunnan jäsenyydestä syyslukukauden alusta lähtien vain 40 euroa. Hinnan pudotus johtuu siitä, ettei Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö ole elokuun alusta lähtien tarjonnut palveluitaan jatko-opiskelijoille.
Päätöksen vahvistaminen myöhästyi kesän aikana, mistä johtuen jatko-opiskelijat saivat väärällä summalla varustetun ilmoittautumiskirjeen. Liian paljon jäsenmaksua maksaneiden toivotaan ottavan yhteyttä ylioppilaskuntaan ensi tilassa rahojen palauttamista varten.