Markus Jokela

Äly hoi! Tutkimusten mukaan älykkyys on laskenut länsimaissa viimeisten vuosikymmenten aikana, mutta mitä älykkyydellä tarkoitetaan?

Suurin osa älykkyystesteistä pyrkii mittaamaan testattavan yleisälykkyyttä. Vaikka testi mittaa eri taitoja, niiden välillä on miltei aina yhteys.

Ilmiöt

19.4.2023

Siirry takaisin sivun alkuun