YLISTÖNRINTEEN kampuksen peruskorjaus- ja muutoshanke on viivästynyt aikataulustaan. Alun perin hankkeen oli tarkoitus alkaa vuonna 2020, mutta toisin kävi. Uuden arvion mukaan vauhtiin päästään vasta 2022..

Jyväskylän yliopisto tiedotti lokakuussa 2019, että Ylistönrinteen kampuksen uudistamishanke etenee.

Tuolloin yliopisto oli allekirjoittanut Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa puitesopimuksen, joka koski kampusalueella sijaitsevia matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kemian ja fysiikan laitosrakennuksia, Nanotiedekeskusta ja tutkimus- ja opetusrakennus Ambioticaa.

Hankkeen oli määrä toteutua vuosina 2020–2025, ja hankeinvestoinnin arvioitiin olevan noin 45 miljoonaa euroa.

 

SAMAN VUODEN kesänä yliopisto oli toteuttanut henkilöstön, opiskelijoiden, SYK:n ja alueen muiden toimijoiden kanssa visiotyön, jonka tavoite oli kehittää kampus ”vetovoimaiseksi korkean profiilin oppimis- ja tutkimusympäristöksi: HUB of Scientific Excellence”, sekä luoda ”kampusvisio, joka vahvistaa monitieteellisen tutkimuksen tekemistä ja tilojen yhteiskäyttöä”.

Käytännössä hankkeen tarkoitus on siis kehittää Ylistönrinnettä muun muassa uusimalla työ-, laboratorio- ja oppimistiloja, sekä koota koko matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta samalle kampukselle. Tällä hetkellä matematiikan ja tilastotieteen laitos sijaitsee Mattilanniemessä, mutta hankkeen valmistuttua laitos siirtyisi Ylistölle.

Lisäksi halutaan lisätä yritysyhteistyötä. Se voi tarkoittaa esimerkiksi kampuksen tutkimustilojen vuokraamista yritysten käyttöön.

 

ALKUPERÄINEN arvio tehtiin nopeana visiotyönä ennen tarpeeksi kattavaa suunnittelua. Vasta myöhemmin huomattiin hankkeen monimutkaisuus. Esimerkiksi tutkimustyö tulee mahdollistaa myös hankkeen aikana, ja joitain tutkimuslaitteita on haastava siirtää paikasta toiseen. Jyväskylän yliopiston vararehtori Henrik Kuntun mukaan kokonaisuuden huolellinen suunnittelu on vienyt ”yllättävän paljon aikaa”.

Vauhtiin päästään vasta 2022.

Talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä puolestaan myöntää, että vaikka alkuperäisessä hankeinvestointiarviossa yritetään pysyä, sekin oli ”nopea arvio”. Lopullista hintalappua hän ei arvioi, mutta toivoo että ”investointi alkaisi nelosella eikä vitosella”.

Myös koronapandemia on hidastanut prosessia. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani Mikko Mönkkönen näkee tilanteessa kuitenkin myös positiivisia puolia: on ehditty miettiä paremmin esimerkiksi sitä, millaisia tiloja kampustyöskentelyyn tarvitaan.

 

TÄMÄNHETKISEN arvion mukaan peruskorjaus- ja muutoshanke alkaa vuonna 2022, ja valmista pitäisi olla 2027 mennessä. Aikaväli tarkentuu, kun ”toteutustavan valinta on lopullisesti päätetty”.

Ylistönrinteen kampusalue on arkkitehti Arto Sipisen suunnittelema. Muutos- ja peruskorjaustyöt keskittyvät pääsääntöisesti rakennusten sisätiloihin. Alueen kokonaisuus valmistui vaiheittain vuosina 1991–1994. Tilat omistaa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy. Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa työskentelee noin 500 henkilöä. Opiskelijoita on noin 1 700.