Jy­väs­ky­län yli­opis­ton fy­sii­kan ja ke­mian tut­ki­mus­hank­keil­le on myönnetty yhteensä mil­joo­nan eu­ron verran EU:n Ho­ri­sont­ti 2020 -ra­hoi­tusta.

Euroopan unionin Horisontti 2020 -ohjelma on eurooppalaista tutkimusta ja innovaatioita tukeva tutkimus- ja rahoitusohjelma.  Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta sai rahoitusta kolmeen uuteen hankkeesseen.

Hankkeet liittyvät tutkimusinfrastruktuureihin eli tutkimukseen liittyviin laitteistoihin, tietoverkkoihin, tietokantoihin ja aineistoihin.

”Saadut rahoitukset parantavat merkittävästi matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan mahdollisuuksia tehdä tutkimusyhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa”, sanoo matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani Mikko Mönkkönen.

Suurimman potin sai fysiikan professori Timo Sajavaaran tutkimusryhmä, joka sai 620 000 euron rahoituksen. Sajavaaran ryhmä tarjoaa ulkopuolisille tutkijoille mahdollisuuden tehdä materiaalitutkimusta Jyväskylän yliopiston hiukkaskiihdyttimillä. Tavoitteena on myös kehittää kiihdytinpohjaisia analyysimenetelmiä.

Kemian professori Gerrit Groenhofin tutkimusryhmä sai noin 300 000 euron rahoituksen BioExcel-2-hankkeeseen, jossa kehitetään laskennallisia tekniikoita biomolekyylien toiminnan tutkimukseen.

Lisäksi fysiikan professori Tuomas Lapin tutkimusryhmä sai 71 000 euron rahoituksen hiukkasfysiikan alan teoreettiseen tutkimukseen.