1. Ryhmänne nimi ja ehdokkaiden määrä

Alvarin unioni, 29 ehdokasta.

2. Esitelkää ryhmänne lyhyesti

Olemme puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestöpohjainen ryhmä. Emme rajoitu vain yksittäisiin tiedekuntiin, vaikka ponnistamme pääasiallisesti Seminaarinmäeltä ja Ruusupuistosta. Ajamme yleisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin turvaamista ja ainejärjestöjen toimintaedellytysten tukemista.

3. Mitkä ovat ryhmänne vaaliteemat?

Järjestöjen tukeminen uusiin ulottuvuuksiin, toimiva ja vastuullinen opiskeluympäristö sekä tasa-arvoinen ylioppilaskunta, myös kansainvälisille opiskelijoille.

4. Listatkaa kolme konkreettista asiaa, joita ryhmänne aikoo ajaa edustajistossa

  1. Järjestöjen yleisavustuksen määrärahoja tulee kasvattaa ja järjestää uudelleen.
  2. Eri oppiaineiden opiskelijoille on tarjottava yhdenvertaiset mahdollisuudet omiin ainejärjestötiloihin.
  3. Kansainvälisten ja suomalaisten opiskelijoiden kohtaamista täytyy edesauttaa kv-opiskelijoiden saavutettavuutta parantamalla ja kieliystävällisemmiksi markkinoiduilla opiskelijatapahtumilla.

5. Jos JYY:n toimintaa pitäisi supistaa, mistä lähtisitte leikkaamaan?

Suurien säästöjen tekeminen vaatisi käytännössä irtisanomisia, joita emme kannata. Pieniä säästökohteita on mahdollista etsiä ylioppilaslehdestä sekä Kampus Kustannuksesta.

6. Jos voisitte muuttaa yhden asian JYY:ssä, mikä se olisi?

Sähköinen aloitejärjestelmä, jonka avulla kaikki opiskelijat voivat osallistua päätöksentekoon. Järjestelmä loisi matalan kynnyksen polun myös riviopiskelijalle osallistua päätöksentekoon, ja tätä kautta yksi Alvarin unionin tärkeimmistä teemoista, demokraattisuus kehittyisi entisestään.

7. Miten JYY:n pitäisi tukea ainejärjestöjen toimintaa?

Monipuoliset koulutukset, sektorikohtaiset tapaamiset myös valiokuntien ulkopuolella sekä ainejärjestöavustusten hakemisprosessin uudelleensuunnittelu ja avustusten määrän kasvattaminen.

8. Miten kehittäisitte Kortepohjaa?

Haluamme varmistaa, että myös ainejärjestöillä on mahdollisuus järjestää tapahtumiaan uudistuneessa Kortepohjassa.  Ympäristövastuuta on vieläkin mahdollista laajentaa esimerkiksi muovinkierrätyksellä sekä pyöräilyyn kannustamalla mm. pyöräpumppuja asentamalla.

9. Lappeenrannassa ja Vaasassa on lakkautettu ylioppilaslehti, Oulussa se ilmestyy nykyään vain netissä. Millaisena näette Jylkkärin tulevaisuuden?

Vastustamme jyrkästi Jylkkärin lakkauttamista, mutta järkevien säästökohteiden etsiminen on paikallaan. Printtilehteä ei kannata lakkauttaa sen mainostulojen takia, mutta julkaisutahtia voi tarvittaessa harventaa. Eri tiedekuntien opiskelijoille tulisi markkinoida enemmän mahdollisuutta kirjoittaa lehteen avustajana, jotta Jylkkäri saataisiin aiheiltaan monipuolisemmaksi. Myös toimituksen rakennetta voisi miettiä uudelleen.

10. Pitäisikö ylioppilaskuntien automaatiojäsenyydestä luopua?

Alvarin unioni ei kannata automaatiojäsenyydestä luopumista. Ylioppilaskuntaan kuuluminen tarjoaa turvaa ja edunvalvontaa, joka ei välttämättä aina ole kovin näkyvää. Automaatiojäsenyyden poistuminen olisi erittäin merkittävä heikennys yliopisto-opiskelijoiden edunvalvontaan ja siten toimeentuloon ja hyvinvointiin pitkällä aikavälillä.