Valta vaihtuu Jyväskylän yliopistolla heinäkuun jälkeen, kun rehtori Matti Manninen jättää pestinsä. Rehtorin paikkaa haki julkisessa haussa kaksitoista henkilöä, joista kymmenen on yliopiston palkkalistoilla.

Hakijoiden joukossa on kolme Jyväskylän yliopiston dekaania: kauppakorkeakoulun dekaani, professori Hanna-Leena Pesonen, humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani, professori Minna-Riitta Luukka ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani, professori Henrik Kunttu.

Muut yliopiston palkkalistoilla olevat hakijat ovat avoimen yliopiston johtaja, kasvatustieteiden tohtori Jukka Lerkkanen, strategiajohtaja, valtiotieteen tohtori Kari Pitkänen, kemian laitoksen johtaja, filosofian tohtori, professori Jan Lundell, filosofian tohtori, Suomen historian professori Petri Karonen, it-tiedekunnan varadekaani, tekniikan tohtori, professori Pasi Tyrväinen, tekniikan tohtori, tutkimusprofessori, professori Lauri Kettunen sekä filosofian tohtori, tuntiopettaja Vargas de F. Matias Rita.

Yliopiston ulkopuolelta rehtorin paikkaa hakevat tekniikan tohtori, toimitusjohtaja Timo Hänninen ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran pääsihteeri, filosofian tohtori Tuomas Lehtonen.

Julkisen haun lisäksi alle viisi henkilö on antanut suostumuksensa siitä, että he ovat käytettävissä tehtävään. Heidän nimensä tulevat julkisiksi, jos heidät kutsutaan haastatteluun.

Oma aavistukseni on, että tästä ryhmästä löytyy seuraava rehtori.

Yliopiston hallituksen puheenjohtaja Anne-Christine Ritschkoffin mukaan ensimmäiset haastattelut on tarkoitus järjestää helmikuun alkupuolella.

”Tässä joukossa on monia kovia nimiä. On hienoa nähdä, että tehtävään on kiinnostusta. Oma aavistukseni on, että tästä ryhmästä löytyy seuraava rehtori”, Ritschkoff toteaa.

Prosessin edetessä hakijoille voidaan järjestää useampi haastattelukierros. Kärkiehdokkaat myös testataan. Jos aikataulut pitävät, uusi rehtori valitaan huhtikuussa.

”Rehtorilta vaaditaan kykyä saada koko yhteisö mukaan kehittämään yliopistoa. Hänen täytyy myös tuntea yliopistomaailma erittäin hyvin. Painotamme myös leadership-taitoja ja viestintäkykyjä. Lisäksi uudelta rehtorilta vaaditaan hyvät verkostot sekä kotimaassa että ulkomailla”, Ritschkoff sanoo.

Uuden rehtorin valitsee yliopiston hallitus.

Näkisin mielelläni sellaisen rehtorin, joka on vahva suunnannäyttäjä.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Teemu Vasama toivoo uudelta rehtorilta yliopistoyhteisön ymmärrystä.

”Rehtori on koko yliopistoyhteisön johtaja. Näkisin mielelläni sellaisen rehtorin, joka on vahva suunnannäyttäjä. Lisäksi rehtorin täytyy ymmärtää yliopiston yhteisöllisyyttä. Näen, että rehtorilla tulee olla hallussa nämä molemmat ominaisuudet.”

Uusi rehtori voi Vasaman mukaan tulla yhtä hyvin talon sisältä tai sen ulkopuolelta.

Myös opiskelijaliike tulee kevään aikana tutustumaan rehtorihakijoihin.

Vasama myös muistuttaa, että sekä Jyväskylän yliopisto että koko suomalainen korkeakoulukenttä elävät murroskautta, jonka aikana rehtorin täytyy kyetä johtamaan yliopistoa ja sen opiskelijoita.

”On ensiarvoisen tärkeää, että rehtori kykenee hallitsemaan tätä muutosta, jotta kukaan ei jää sen jalkoihin. Jo julkisten hakijoiden joukossa oli monta kovaa nimeä. Uskon, että yliopistoomme löydetään pätevä rehtori.”

Myös opiskelijaliike tulee kevään aikana tutustumaan rehtorihakijoihin.

”Odotan innolla, että pääsemme järjestämään haastatteluun pääsevien hakijoiden kesken keskustelupaneelin.”

JYYn järjestämän keskustelupaneelin aikataulu tarkentuu, kun haastatteluun kutsuttavat hakijat ovat selvillä.