Jyväskylän yliopistossa vaihtuu valta ensi syksynä, kun nykyinen rehtori Matti Manninen on ilmoittanut siirtyvänsä eläkkeelle. Rehtorin valitsee yliopiston hallitus.

Yliopistoyhteisön kannalta henkilövalinta on tärkeä. Rehtori on yliopiston de facto -johtaja, joka valmistelee, esittelee ja toimeenpanee lähes kaikki yliopiston hallituksen päätökset. Siis ne päätökset, jotka eivät jo kuulu rehtorin toimivallan piiriin. Tämä on tärkeää, tämä ansaitsee meidän Agoran graniittiaulan tallaajien huomion.

Yliopistolaitoksen tilanne epäpätevöittää sokeat kanat. ”Etsimme näkemyksellistä johtajaa”, lukee Jylkkärissäkin julkaistussa rehtorin hakuilmoituksessa – ja hyvästä syystä. Yliopistojen perusrahoitus on jäädytetty ja samaan aikaan vaaditaan entistä suurempaa vaikuttavuutta.

Kotimaassa yliopistojen halutaan olevan makkaratehtaita, jotka keskittyvät määrään laadun sijaan. Tai siltä se ulospäin näyttää. Julkilausutut mielipiteet yliopistolaitoksen kehittämisestä ovat lähinnä säilyttäviä. Pallo on yliopistojen päättäjillä.

Näkemys yksin ei kuitenkaan riitä. Jyväskylässä on leikattu, pilkottu ja pinottu hallinnon palikoita ahkerasti. Muutos on aiheuttanut yliopistoyhteisön jäsenissä, kolmikantaan katsomatta, epätietoisuutta. Kun viestinnän linja on ollut kohteliaasti sanottuna maltillista ja jälkijättöistä, pahoinvointi on ollut suurta. Tässä on kehityksen paikka.

Toivottavasti uusi rehtoraatti arvottaa avoimen ja vuorovaikutteisen viestimisen korkealle. Se on olennaista luottamuksen rakentamisessa, sitouttamisessa ja hyvinvoivan yhteisön rakentamisessa. Osa ratkaisua olisi selkeä viestinnän vastuuttaminen yhdelle rehtoraatin jäsenelle. Uusi johto voisi ottaa tavoitteeksi Jyväskylän yliopiston tekemisen todelliseksi avoimuuden esimerkiksi, oikeaksi agoraksi.

Vallan keskittämisestä huolimatta nyt on tilaisuus julkisesti keskustella yliopistomme tulevaisuudesta. Nyt asetetaan ennakko-odotukset sille, mitä me yliopistoyhteisön jäsenet uudelta johdolta odotamme.

Kirjoittaja on JYYn edustajiston jäsen ja Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtaja.