elisa

Mie en ies kehtoo utvia immeisiltä, että tietääkö hyö mittää Sulokavasta. Usseesti kuitennii viäntelöövät nuamoosa: kah, sie oottii soutupitäjän tyttölöetä! Noh, kyllä mie jotennii suan verkot vatuloetua vetteen, mutta soutuloesta jaksaa ennee innostuva turistiloestakii vuan sekapäesimmät. Sitte valittaavat rakkoloetaan. Hiuloopa ihe persiitäs tuntitolokula ja hikkoele minkä kerkiät. Liukupenkkilöelä ei sua etumatkoo.

Ei meilä Sulokavala toellae oekeen oo ku kirkkovenneet ja nekkii vuan kerran vuuessa. Sen raohattoman immeisryssäöksen tähen nakuttelvat uuvven rantapulevartin. Sen entisöentiin ja piättäjiin lomareissuloehin männöökii putjetista niin solokennaa rahhoo, että aenovan lukion lopetuspuhheita on suatu setviä aenennii kymmene vuotta.

Mitteepä sillä lukupiälä peltohommissa tekköö – tiälä ku jokkaene nuor isäntä tajuvaa kunnon töehen piäle. Sen taotta ennee ies puolet polovesta ei alakoholisoijju. Suattaa uus rispiikolfratakii pittee immeiset toemessa: ensi maleksittaan päevä vesurin varressa ja sitte männään takasii mehtään pelloomaan. Sielu leppee ja itikat olokapäelä, avot!

Kylile on tietennii aena sivistävvee männä. Kaoppoloela käyvvessä kuuloo parraat puhheet. Varttuneempi varottelloo, että pysy sie hyvä tyttö ettäälä niistä muahanmuuttajista, kaapunnissahan niitä piisoo. Se täti ol nähnäkii jonnii mustan immeisen, telekkarissa. Ol olluna jotennii vuarallisen makune. Mie tuumoon tätile hyvvee päevee ja lähen sassiin hämmentämmään kualsoppoo.

Se onnii muaseuvvula vaekee ottoo puhheeks: ettei muka syö ensinkää lihhoo. Tavan kotkotuksia, sano. Vuos, par sitte joka toesela ollii tuvila mullikoeta – nykysi syytäävät kaek tuvet pakolaesen syöttämissee. Sen näkköö nuorempikkii polovi, nimittäe iltapäevälehestä aapeeseen puarissa. Savonlinnaan avasvat moesen laetoksen, mutta sekkii mänöö aekaseen kiini.

Immeisiin aekaan tulevaesuuvven toevot tappoo kirjaston parkista. Sielä soppii vappaasti näöttee, montako litroo kehtoot talavipakkasela kärryyttee raktoria. Kyyvvissä nuapurin naenen tykkee, ku ripstupsukkaat ei jiävy. Suatat suaha vaemon ihelleis, ja jäläkikasvuva pukkoo tolokuttomasti. Sulokavalaesten sisäsiittosuus on selevä ku saemaannorpan selekänahka, jonka oekeuksia moottorkelekkaministerit ajjaa enemmän ku kylilä iheksiijjää hontturoevien hölömöläesten. Myöhä ollaa norppiin kansa kohtalaesissa nuapurvälilöessä!

Voes eppäellä, että muaseuvvula suapi raohan. Vuan tiepä jokkii arvoomaton piätös: leikkoo hivukset piästä, pukkeuvvu ouvvosti tai mäne naemaan juvalaesta. Johan alakaa kylilä selekkaus, että mikä lie siihennii männä. Tiälä pietään lähheisestä helekkarin hyvvee huolta, vaekka se ei halluiskaan.

Nii että saes virnuella ylypeenä muustakii ku niistä kirkkovenneistä.

Paska kotiseutu -juttusarjassa eri paikkakunnilta tulevat opiskelijat haukkuvat kotikuntansa omalla murteellaan. Palstan kirjoituksia voi lukea myös Paska kotiseutu -nettikartalla.