Keijo Lakkala: Utopia tänään. Yhteiskunnallisen mielikuvituksen metodologiaa (Kampus Kustannus)

Keijo Lakkalan Utopia tänään on sujuvasti kirjoitettu esitys utopian käsitteen moninaisista ulottuvuuksista. Teoksen esseistinen ensimmäisen kolmanneksen ydin muodostuu historiallisesta katsauksesta yhtäältä klassisiin abstrakteihin utopioihin ja toisaalta utopian käsitteen saamiin monenlaisiin sisältöihin. Tätä seuraa teoreettinen osio, jossa hahmotellaan humaania ihmiskuvaa ja käsitystä käytännöllisestä elämästä ennen kaikkea Marxin pohjalta.

Kirjan päättävä pamflettimainen esitys yhdestä konkreettisesta utopiasta, perustulosta, sisältää kiinnostavan yhteenvedon aiheen kotimaisista kannatuspuheenvuoroista. Osat ovat toisiinsa nähden suhteellisen itsenäisiä, mikä tekee argumentin seuraamisesta paikoin haastavaa, mutta sitäkin useammin palkitsevaa.

Markku Nivalainen

”Matkaopas utopian käsitehistorian viekkauteen.”