Edarivaaleissa on ehdolla 220 ehdokasta. Kuvassa on 219 ehdokkaan tiedekunnat ja laitokset.

Etkö tiedä ketä äänestäisit edarivaaleissa? Katso Jylkkärin listaus ja tarkista, montako ehdokasta omasta tiedekunnastasi ja laitokseltasi löytyy.

Edarivaalien edustetuin tiedekunta on tänä vuonna yhteiskuntatieteellinen. Lähes 30 prosenttia ehdokkaista opiskelee pääaineenaan joko yhteiskuntatieteitä, filosofiaa tai psykologiaa. Toisiksi eniten ehdokkaita on humanistisesta tiedekunnasta, erityisesti kielten laitokselta. Kolmannen sijan jakavat matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja kauppakorkeakoulu.

Vähiten ehdokkaita on liikuntatieteellisestä, josta on ehdolla vain kaksi liikuntakasvatuksen opiskelijaa. Ilman ehdokkaita jäävät tämän vuoden edarissa musiikkitieteet, opettajankoulutus, terveystieteet sekä liikuntabiologia.

Tilastossa jokaiselle ehdokkalle on valittu vain yksi pääaine, vaikka monet opiskelevatkin monta eri pääainetta yhtä aikaa. Valittu pääaine on se, jonka ehdokas itse on valinnut ensimmäiseksi esittelyssään. Matemaattis-luonnontieteellisestä ei ole laitostasoista jaottelua, sillä Luonnontieteilijät eivät vastannet Jylkkärin kyselyyn, ja tilasto olisi tästä syystä vääristynyt liikaa. Kauppakorkeakoulussa taas ei ole eri laitoksia vaan pelkkiä pääaineita.

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta yht. 68

Yhteiskuntatieteet ja filosofia: 62
Psykologia: 6

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta yht. 33

Humanistinen tiedekunta yht. 51 

Historia ja etnologia laitos: 8
Kielet: 25
Viestintätieteet: 12
Musiikkitieteet: 0
Taiteiden ja kulttuurin tutkimus: 6

Informaatioteknologian tiedekunta yht. 21

Tietojenkäsittelytieteet: 17
Tietotekniikka: 4

Kasvatustieteiden tiedekunta yht. 11
Kasvatustieteet: 11
Opettajankoulutuslaitos: 0

Kauppakorkeakoulu: 33 

Liikuntatieteellinen tiedekunta yht. 2

Liikuntakasvatus: 2
Terveystieteet: 0
Liikuntabiologia: 0

Selvennys ehdokkaiden pääaineiden valinnasta tehty klo 16.05.