JYYn viimeinen vaalipaneeli järjestettiin Mattilanniemessä maanantaina.

Paikalla olivat Grönioni (Saara Huttunen), YK-edari (Johanna Kujanpää), JyKo (Mikael Nuotio), Mitävittua-kerho (Tuomas Nurmi), Jyviva (Vilma Maukonen), JOK (Anna Pietiläinen), Poikkitieteilijät & Pressure (Elisa Häkkänen), Demariopiskelijat (Mikko Punkari) sekä Kristilliset opiskelijat (Joel Hyyppä). Pörssi & Dumppi sekä Luoti eivät osallistuneet paneliin.

Paneelissa keskusteltiin niin yliopiston kuin JYYnkin päätösvallassa olevista asioista. Kaikki panelistit olivat esimerkiksi sitä mieltä, että yliopistojen kuuluu olla monialayliopistoja, eikä tiettyjen alojen pidä keskittyä tiettyyn osaan Suomea. Moni kuitenkin totesi, etteivät tällaiset asiat varsinaisesti ole JYYn päätettävissä. Demariopiskelijoden Punkari oli asiasta eri mieltä, ja muistutti esimerkiksi JYYn valitsemista yliopiston hallinnon opiskelijajäsenistä (hallopedeista), jotka vievät opiskelijoiden viestejä eteenpäin ja osallistuvat yhtälailla päätöksentekoon.

Paneelin vetäjät (JYYn hallituksen puheenjohtaja Mari Kröger ja edustajiston puheenjohtaja Joonas Könttä) tiedustelivat myös ehdokkaiden ratkaisuja siihen, miten opiskelun sujuvuutta voitaisiin käytännössä parantaa. JyKo toivoi E-tenttien ja video-opintojen saatavuuden parantamista ja Grönioni lisää kesäkursseja. MVK:n Nurmi taas totesi opintojen etenevän liikuntatieteellisessä tiedekunnassa usein paremmin kuin muualla, ja mallia pitäisi siis katsoa sieltä. Demareiden Punkari taas esitti uuden HOPSin tekemisen pakolliseksi niille, jotka eivät saa kandia valmiiksi tavoiteajassa.

Paneelin vetäjät halusivat myös tietää, mitä asioita ja millaisia tiloja ehdokkaat haluaisivat remontoitavalla Ilokivelle lisää. Jyvivan Maukonen (ensimmäisen vuoden valtio-opin opiskelija) totesi heti alkuunsa, ettei hän tiedä missä Ilokivi sijaitsee. Myös MVK:n Nurmi kertoi, miten kemian opiskelijana Ilokivi on hänelle henkisesti kaukana. Hän kuitenkin toivoi ylioppilastalolle yhteistä opiskelijatilaa. YK-edarin Kujanpää toivoi käsienpesupistettä, Pressure & Poikkitieteilijöiden Häkkänen taas lisää naulakoita. Kristillisten opiskelijoiden ja Demariopiskelijoiden mielestä Ilokivelle ei sen sijaan tarvita sen suurempia opiskelijatiloja, vaan sihteerien tilat ja lounasravintola riittävät. Demariopiskelijoiden Punkari heittikin pallon ylemmälle tasolle, sillä hänen mielestään on yliopiston tehtävä tarjota ainejärjestötiloja eikä JYYn.

Myös kasvisruokapäivään ja Jylkkärin paperiversioon tiedusteltiin panelistien mielipiteitä. Grönionin Huttunen ei kannata pakollista kasvisruokapäivää, sillä hänen mielestään ”pakottaminen ei ole mikään ratkaisu”. JyKon Nuotio taas totesi, että Jylkkärin paperiversion voisi lopettaa, sillä sillä ei hänen mielestään ”ole kulttuurista merkitystä ja nykyajan lehdet ovat enemmän verkossa”. Hän kuitenkin myös totesi, että pelkästä paperiversion lopettamisesta saataisi tarpeeksi näkyvää säästöä. Säästöä vaativat myös paneelin vetäjät ja kysyivätkin ehdokkailta, minkä sektorin he pakon edessä JYYstä lakkauttaisivat. Esimerkiksi JyKon Nuotio ja YK-edarin Kujanpää lakkauttaisivat soposektorin ja taas JOK ja MVK kehypuolen. Kujanpää tosin totesi, ettei hän ole aivan varma mitä kaikkea soposektori pitää sisällään.

Vaalipaneelia oli seuraamassa yhteensä alle 10 ihmistä, joista lähes kaikki olivat jonkin vaaliliiton omia ehdokkaita.