Edustajistoryhmät saivat viime keväänä yhteensä 1220 euroa yleisavustusta. Yhteensä JYY jakoi avustusta ainejärjestöille, edariryhmille ja harrastusporukoille 16500 euroa.

Eniten avustusta sai Jyviva (210 euroa) ja vähiten taas Pressure (90 euroa). Avustuksen suuruus koostui sen perusosasta (70 euroa) sekä jokaisesta edaattorista saatavasta 20 eurosta. Täten Grönioni sai rahaa 130 euroa, Kristilliset opiskelijat 110 euroa, Luonnontieteilijät 190 euroa, Poikkitieteilijät 170 euroa, Pörssi&Dumppi 190 sekä YK-edari 130 euroa.

Puoluepoliittiset järjestöt eivät hakeneet avustusta viime keväänä ollenkaan. JYYn hallituksen järjestövastaavan Teppo Suomisen mukaan tämä johtuu siitä, etteivät puoluejärjestöt tai puolueiden lähiyhteisöt voi lain mukaan ottaa tukea vastaan ylioppilaskunnalta.

“Grönioni taas saa tukea siksi, että se erosi Jyväskylän Vihreistä Nuorista muutama vuosi takaperin ja Jyviva ei ole minkään puolueen lähiyhteisö”, Suominen selittää.

Grafiikka: Juho Tikkanen

Korjaus 24.10 klo. 11.09: Otsikkoa korjattu poliittisesta puoluepoliittiseksi