Sivuaineena luettavat opinnot ovat usein keskeisessä asemassa työllistymisen kannalta opintojen jälkeen. Nämä opiskelijan pääasiallista osaamista täydentävät opinnot suoritetaan yleensä samassa oppilaitoksessa pääaineopintojen kanssa. Jyväskylässä sijaitsee kaksi kansainvälisestikin erittäin menestyksekästä korkeakoulua: Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Kummassakin oppilaitoksessa on ainutlaatuista osaamista, joka voisi täydentää toisessa opittuja tietoja ja taitoja. Yliopiston ja ammattikorkeakoulun välillä on toki ollut tähänkin saakka yhteistyötä, mutta mitään radikaalia läpimurtoa yhteistyön saralla ei ole vielä tapahtunut.

Vapaan sivuaineoikeuden tarjoaminen toisen oppilaitoksen opiskelijoille puolin ja toisin voisi olla uusi merkittävä yhteistyön muoto. Yliopiston ja ammattikorkeakoulun osaamisprofiilit ovat erilaisia ja täydentävät toisiaan. Esimerkiksi luonnontieteiden opiskelijalle mahdollisuus täydentää osaamistaan insinööritieteiden opinnoilla voisi avata uusia mahdollisuuksia työuran kannalta. Vastaavasti sairaanhoitajaksi ammattikorkeassa opiskeleva voisi laajentaa osaamistaan esimerkiksi liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Siinä missä moni yhteistyömuoto vaatii erillistä suunnittelua ja koordinaatiota, opiskelijavaihto tapahtuisi omalla painollaan. Opiskelijat osaavat valita osaamistaan parhaiten täydentäviä kursseja, kun siihen annetaan mahdollisuus. Opiskelijavaihdon kautta syntyisi luontevasti myös laajempaa yhteistyötä yliopiston ja ammattikorkeakoulun välille, kun ajatukset ja ideat leviävät opiskelijoiden mukana.

Jenna Anttonen kirjoittaa Keskisuomalaisen kolumnissaan 9.9. tarpeesta houkutella valmistuvia opiskelijoita jäämään töihin Jyväskylään. Yhteistyö yliopiston ja ammattikorkeakoulun Tiimiakatemian kanssa voisi poikia uutta yritystoimintaa Jyväskylään. Myös oppilaitosten kirjastojen entistä suurempaa yhteistyötä tulisi pohtia. On järjetöntä, että hieman erilainen kirjastokortti estää oppikirjojen paremman saatavuuden ja nopean valmistumisen. Kustannusten reilu jakaminen oppilaitosten välillä olisi tässäkin tapauksessa verrattain helppoa. Paljon suurempi este on tahtotilan puuttuminen. Yliopiston johdon tulisi välittömästi aloittaa neuvottelut vapaan sivuaineopiskelun mahdollistamiseksi yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

 Antti Yli-Tainio