Pyöräilijät ja kävelijät niputetaan liian usein samaksi moottorittomaksi massaksi kevyen liikenteen nimikkeen alle. Tästä on tultava loppu. Keskustan liikennekehittämissuunnitelma antaa viitteitä turvallisuuden parantumisesta liikuttaessa kävellen ja pyöräillen sekä
viihtyvyyden parantumisesta keskusta-alueella. Tämän saman työn tulee tulla vahvasti myös kampuksille, jotta kompaktista Jyväskylästä muotoutuu moderni kaupunki liikkua kätevästi kävellen ja pyörällä. Jyväskylään tulija kiinnittää heti huomiota pyöräilijöiden määrään.
Tiiviinä ja opiskelijavaltaisena kaupunkina Jyväskylä on oivallinen paikka pyöräillä ja edistää sitä. Tämä luo Jyväskylän yliopistolle loistavat puitteet profiloitua pyöräilykampukseksi. Pyöräily on olennainen ja näkyvä osa arjen opiskelijaelämää, jota yliopisto haluaa tukea Student Life -konseptillaan. Lisäksi kaikki kampukset, Seminaarinmäki, Mattilanniemi sekä Ylistönrinne ja -mäki, sijaitsevat polkaisuetäisyydellä toisistaan ja keskustasta, mikä tekee ekologisesti liikkumisen järjettömän houkuttelevaksi.

Edistämällä pyöräilyn edellytyksiä luotaisiin helposti puitteet toiminnalliselle, viihtyisälle ja turvalliselle opiskeluympäristölle. Tällainen varsinainen pyöräilykampus elävöittäisi yläkaupunkia ja häivyttäisi kampusten ja keskustan rajaa yhteisen oleskelun tilaksi, jossa kaupunki on osa kampusta ja päinvastoin.
Pyöräilykampus tarkoittaisi yliopistolle ja sen rakennukset omistavalle SYKille panostamista houkutteleviin ja turvallisiin pyöräparkkeihin sekä -reitteihin. Reittien tulee olla selkeitä ja niiden tunnuspiirteiksi ehdotan kaistoja, jotka huomioivat erilaiset liikkujat. Parkkien tulee olla runkolukitusmahdollisuudella ja katoksella varustettuja, riittävän väljiä ja silmälle iloa tuottavia. Esimerkiksi kaksikerroksiset telineet mahdollistavat tiiviin tilankäytön kompaktilla kampuksella. Tilankäyttöä puolustaen on huomattava, että pyörien parkkeeraaminen vie huomattavasti vähemmän tilaa kuin autojen. Silti kampuksella on riittämättömästi erilaisille fillareille soveltuvia parkkipaikkoja.

Kaikki viime aikoina keskustassa toteutetut, hyvin sijoitetut pyöräpysäköintipaikat on otettu ilolla vastaan – ne tulevat tarpeeseen. Suuntaa tulee jatkaa. Pyöräreittien ja -parkkien parantamisella kampuksella, mikä olisi linjassa yliopiston julistaman autoton kampus -tavoitteen kanssa. Panostus ekologiseen pyörillä liikkumiseen on askel viihtyisäksi, turvalliseksi ja halutuksi opiskelupaikkakunnaksi, jonne halutaan tulla ja jäädä.

Heidi Kirkonpelto