UEF_fin_pysty_1_rgb

Suomen yliopistokenttää muokataan nyt kahdenvälisillä sopimuksilla.

Yliopistot haluavat karsia päällekkäisyyksiä koulutustarjonnasta ja lisätä yhteistyötä opetuksen järjestämisessä.
Tähän tulokseen tulivat yliopistojen rehtorien asettamat neljä työryhmää, joiden tehtäväksi annettiin pureutua yliopistojen rakenteelliseen kehittämiseen kesän ja alkusyksyn aikana.
Opiskelijat voivat kuitenkin huokaista helpotuksesta, sillä konkreettisia karsintaehdotuksia työryhmillä oli tarjota varsin vähän. Yliopistojen keskinäistä yhteistyötä ja kahdenvälisiä kumppanuussopimuksia halutaan kuitenkin lisätä.
Jyväskylän yliopisto on jo aiemmin sopinut kumppanuussopimuksen Itä-Suomen yliopiston kanssa liikunta- ja terveystieteiden alalla. Kumppanuus-sopimuksen mukaan yliopistoilla voi olla esimerkiksi yhteisiä professoreja, tiloja ja laitteita.

Työryhmien raporteissa Jyväskylän yliopiston tilanne nähdään yleisesti ottaen melko hyvänä ja sen asema yliopistokentällä vahvana. Keskustelua kansantaloustieteen kohtalosta kuitenkin käydään, ja raportissa väläyteltiin tarvetta Tampereen ja Jyväskylän yksiköiden yhdistämiselle.
Työryhmän jyväskyläläisedustajan, vararehtori Jaakko Pehkosen mukaan Jyväskylässä ei kuitenkaan ole syytä huoleen.
”Jos se jommastakummasta lähtee, niin Tampereelta. Jyväskylän yliopiston kansantaloustiede on vahvempi”, Pehkonen arvioi.

Yhteiskuntatieteiden työryhmässä pohdittiin myös yliopistojen yhteisten peruskurssien mahdollisuutta. Samalla tohtorikoulutusta oltaisiin valmiita lisäämään jopa kandidaatti- ja maisterikoulutuksen kustannuksella. Pienistä maisteriohjelmista halutaan eroon.

Näkyvimpiä muutoksia Jyväskyläs-sä on luvassa luonnontieteiden alalla, kun ympäristötieteen opiskelijavalinta yhdistetään biologiaan vuonna 2013 ja aloituspaikkoja muilta aloilta vähennetään. Lisäksi pienten oppiaineiden alojen sisällä jouduttaneen Suomessa käymään keskustelua niiden tulevaisuudesta vielä jatkossa, toteaa työryhmässä mukana ollut vararehtori Matti Manninen.

”Laitosten lakkauttamista tai muuta sellaista ei joka tapauksessa raportissa esitetty”, Manninen jatkaa.
Leikkuri käy luonnontieteissä ennen kaikkea aloituspaikkoihin. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoittelemia, jopa neljänneksen vähennyksiä työryhmä ei kuitenkaan kannata. Sen sijaan esimerkiksi fysiikan, kemian ja matematiikan aloituspaikkoja ehdotetaan vähennettäväksi kymmenellä prosentilla valtakunnallisesti. Ainoastaan tietojenkäsittelytieteet jätettäisiin rauhaan.

Suomen yliopistot -yhdistyksen eli UNIFI:n alla toimineiden työryhmien tarkastelussa olivat humanistinen, yhteiskuntatieteellinen, luonnontieteellinen ja kasvatustieteellinen ala. Informaatioteknologian tiedekuntaa käsiteltiin luonnontieteellisessä työryhmässä.
UNIFI on käytännössä Suomen yliopistojen johdon keskustelufoorumi, jonka avulla yliopistot neuvottelevat mm. yhteistyön kehittämisestä.

Riikka Valtonen