Valtiontalouden tarkastusvirasto hyväksyi selvitykset, jotka JYY, Jyvioni ja Jyviva antoivat keskustaopiskelijoiden Joonas Köntän tekemän kantelun johdosta. Jyvioni selvitti, ettei avustuksia saanut Grönioni ole avustuksia saadessaan enää ollut kytköksissä puolueeseen. Jyviva selvitti, ettei ole koskaan puolueiden yhteydessä toiminutkaan.

Valtiontalouden tarkastusvirasto katsoi vastausten perusteella, ettei kantelussa ole aihetta enempiin toimenpiteisiin.

VTV:n päätös täällä.