Yliopiston hallitus aikoo selvittää, miksi naiset ovat miehiä alemmissa palkkaluokissa.

Jyväskylän yliopistossa naiset työskentelevät pienipalkkaisemmissa asemissa kuin miehet. Naisista puolet sijoittuvat vaativuustasoille 1–4. Tällä tasolle sijoittuvat useimmiten esimerkiksi jatko-opiskelijat.
Miehistä neljännes työskentelee korkeimmilla vaativuustasoilla 7–11. Naisista näissä luokissa ovat ainoastaan 13 prosenttia. Ylimmissä luokissa on ansioituneita tutkijoita ja professoreja.
Ylimmillä vaativuustasoilla 10 ja 11, eli käytännössä johtavina professoreina naisia on niin vähän, ettei prosenttiosuutta ole voitu laskea. Yliopiston henkilöstön palkka määräytyy vaativuustason sekä henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella. Henkilökohtaisen palkanosan vaikutus palkkaan on pienempi kuin vaativuustason.

Jarno Liski

paatoimittaja(at)jyy.fi