Suurin osa suomalaisyliopistoista aloittaa maksulliset maisteriohjelmansa vasta ensi syksynä.

Vain harva yliopisto on toistaiseksi hyödyntänyt mahdollisuutta periä lukukausimaksuja ulkomaalaisilta opiskelijoilta. Esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa on vasta yksi maksullinen maisteriohjelma – sekin liikuntapsykologian Erasmus Mundus -ohjelma, joka ei varsinaisesti kuulu maksukokeilun piiriin.
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime keväänä yhdeksälle yliopistolle luvan periä lukukausimaksuja EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta yhteensä 116 kansainvälisessä maisteriohjelmassa. Maksut sai ottaa käyttöön tänä syksynä.
Käytännössä maksuja ei kuitenkaan peritä kaikista ohjelmista. Muun muassa Jyväskylä ilmoitti patistelun jälkeen kokeiluun kaikki 15 englanninkielistä maisteriohjelmaansa.
”Kysyimme tiedekunnilta ehdotuksia, muttei kukaan osannut olla kuin huuli pyöreänä. Vaihtoehdoiksi jäi ilmoittaa kaikki tai ei mitään. Yksi tai kaksi olisi realistinen luku”, yliopiston koulutusjohtaja Kari Pitkänen selventää.

Pitkänen pitää mahdollisena, ettei maksukokeilua aloiteta Jyväskylässä yhdessäkään maisteriohjelmassa liikuntapsykologiaa lukuun ottamatta. Kiinnostusta on, mutta yliopisto haluaa varmistaa, että ohjelmat ovat laadultaan kyllin hyviä.
Yliopiston rehtori Aino Sallinen on moittinut, ettei yhdenkään ohjelman taso toistaiseksi riitä maksujen perimiseen. Sallinen ehätti lukuvuoden avajaispuheessaan toivoa vuonna 2014 päättyvälle kokeilulle jatkoaikaa.

Myös Itä-Suomen yliopisto on epävarma siitä, missä ohjelmissa maksut todella aloitetaan. Helsingin ja Turun yliopistoissa maksujen periminen aiotaan taas aloittaa vain Erasmus Mundus -ohjelmissa. Niissä houkuttelee valmis stipendijärjestelmä.
Yliopistolaki vaatii lukukausimaksujen ehtona apurahajärjestelmää, jonka puitteissa osa maksualueelta tulevista opiskelijoista voi saada stipendin.
Tampereella ja Vaasassa on päätetty, että apuraha myönnetään hyvin opinnoissaan menestyneelle toisen vuoden opiskelijalle. Tampereella apuraha on ensisijaisesti vapautus lukukausimaksuista, mutta myös osin elinkustannukset kattavista lisäapurahoista on keskusteltu. Jyväskylässä suunnitelmat ovat samansuuntaisia.

Auki on myös lukukausimaksujen suuruus. Itä-Suomen yliopistossa opintojen hintaa on kaavailtu 8 000 ja 13 000 euron välille. Jyväskylässä koulutusjohtaja arvioi maksujen jäävän alle 10 000 euron eli ohjelman todellisia kustannuksia pienemmäksi.
Tampereen yliopiston kansainvälisten asioiden päällikkö Tenho Takalo arvioi, että maksujen tulisi olla 2 000–
5 000 euroa lukukaudessa.
”Oletan kuitenkin, että maksujen suuruus tulee yksin kilpailusyistä määräytymään alakohtaisesti suomalaisten korkeakoulujen keskimääräisen maksupolitiikan mukaisesti”, hän sanoo.
Pitkäsen mukaan hintalappuun tulee vaikuttamaan myös kansainvälinen kehitys: yhä useampi maa suunnittelee maksuja ja hinnat ovat nousussa. Esimerkiksi Ruotsi otti Euroopan ulkopuolelta tulevien lukukausimaksut käyttöön tänä syksynä.

Takalon mukaan maksulliset koulutusohjelmat ovat osittain seurausta laajemmasta yhteiskunnallisesta keskustelusta sekä talouselämän organisaatioiden kannanotoista. Mukaan kytkeytyy myös ajatus koulutuksen markkinoinnista vientituotteena.
Pientä helpotusta maksuista voisi saada myös yliopistojen rahoitukseen.
”Yliopiston näkökulmasta kyse on hyvin pienistä rahoista, mutta yksittäiselle maisteriohjelmalle lisärahoitus on tietenkin tervetullut”, sanoo Helsingin yliopiston kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Laitinen.

Anna Takala
Marja Honkonen

Lisää aiheesta: Liikuntapsykologia houkuttelee kansainvälisyydellä