Ahdistelu ja väkivalta kuuluvat myös suomalaiseen yliopistomaailmaan. Useimmiten ahdistelija on uhrin tuttu, kuten entinen miesystävä tai avopuoliso.

Vaikka suurin osa ahdistelijoista on miehiä, voi ahdistelija olla yhtä hyvin nainen. Tämä käy ilmi tuoreesta Helsingin yliopiston Katja Björklundin psykologian väitöksestä. Hän tutki ahdistelun ja väkivallan ilmenemistä yliopistossa ja havaitsi ne varsin yleisiksi ilmiöiksi. Lähes puolet haastatelluista oli kokenut ahdistelua jossain vaiheessa elämäänsä ja joka viides yleistä väkivaltaa.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöllä työskentelevä Björklund uskoo, etteivät ahdistelutapaukset usein näy heillä asti. Hyvin usein ahdistelija on iältään ahdisteltavan ikää.
Ahdistelu voi kestää muutamasta kuukaudesta useampaan vuoteen. Keskimäärin ahdistelu kestää kymmenen kuukautta. Björklundin tutkimuksesta ei käy ilmi, miten usein ahdistelija on opettaja.

Ahdistelu voi aiheuttaa yleistä fyysistä ja psyykkistä huonovointisuutta, tunne-elämän häiriöitä ja  pitkäaikaista stressiä. Ahdistelun kohde voi alkaa myös välttämään tiettyjä tilanteita ja paikkoja.
Psykologi kehottaakin hakemaan apua silloin, jos asia alkaa pyöriä jatkuvasti mielessä tai siitä on muuta psyykkistä tai fyysistä haittaa. Hän tietää, että moni ei ota yhteyttä terveydenhuoltoon tai poliisiin, koska pelkää, ettei häntä oteta vakavasti.
”Ahdistelu ja häirintä voivat äityä myös vakavampiasteiseksi. Tärkeintä on, että sanoo kerran ahdistelijalle, että lopeta, eikä pidä tämän jälkeen yhteyttä häneen. Yhteydenottoihin vastaaminen voi olla ahdistelijalle palkitsevaa ja näin häirintää ylläpitävää.”
Björklund toivoo, että yliopisto voisi ottaa väkivallan ennaltaehkäisyn huomioon esimerkiksi kriisisuunnitelmissaan. Myös yhteistyötä terveydenhuollon, yliopiston ja lainvalvojien välillä tulisi kehittää.
Björklundin kyselytutkimukseen osallistui 1 520 yliopisto-opiskelijaa, joista 615 vastasi ahdistelukyselyyn ja 905 kyselyyn väkivaltakokemuksista.  Björklund on valmistunut aikoinaan psykologiksi Jyväskylän yliopistosta.

Virpi Kirves