Läntisen pallonpuoliskon köyhintä ja toiseksi vanhinta valtiota Haitia kohtasi tammikuussa Karibian kirjoitetun historian voimakkain maanjäristys. Asia ei varmasti jäänyt huomaamatta keneltäkään. Tämä pieni ja köyhä maa sai Suomenkin mediassa kosolti huomiota ensimmäisen kerran historiansa aikana. Ensimmäistä kertaa Haitista ja sen ongelmista, mutta myös historiasta ja kulttuurista kerrottiin laajemmin. Traagista on, että sen täytyi tapahtua katastrofin kautta.
Miksi asian pitäisi sitten kiinnostaa JYYssä? Pitäisikö JYYn tehdä mitään? Mielestäni pitäisi.
Läntinen yliopistolaitos perustuu humanismin ja sivistysihanteen ajatuksille. Näissä ovat keskeisessä asemassa toisista ihmisistä välittäminen ja aktiiviseen kansalaisuuteen valmentaminen. Nämä ovat myös ylioppilaskuntien keskeisintä toimintakenttää. Jyväskylän yliopiston rehtori haastoi toissaviikolla ylioppilaskunnan osallistumaan Haitin auttamiseen. Näistä syistä on vain oikein ja sopivaa, että JYYn tämän vuoden vuosijuhlalahjoitus menee Haitin jälleenrakentamiseen.

Kehitysyhteistyö oli yksi eniten puhuttaneista vaaliteemoista syksyn edustajistovaaleissa. Hätäapu raunioituneelle kehitysmaalle ei ole varsinaista kehitysyhteistyötä, vaan nopeaa reagointia akuuttiin kriisiin.  Kuitenkin myös pitkäjänteinen, yhteiskuntien vinoutuneita taloudellisia ja poliittisia rakenteita muuttamaan pyrkivä kehitysyhteistyö on jatkossakin tärkeää. Myös ylioppilaskuntien olisi mielestäni syytä olla siinä mukana.

Haitia kohdanneen tuhon laajuus on osaltaan seurausta epätasa-arvoisesta terveydenhuoltojärjestelmästä, suuresta ylikansoituksesta ja maan vinoutuneesta maksutaseesta. Väestön suurelle enemmistölle tämä kaikki näyttäytyy viheliäisenä köyhyytenä.
Jos järistys olisi sattunut materiaalisesti rikkaammassa maassa, olisivat vahingot olleet paljon pienemmät. Paitsi että on inhimillistä auttaa Haitia katastrofin kohdatessa, on järkevää muuttaa Haitia kehitysyhteistyön kautta. Se on myös taloudellisesti kannattavaa. Seuraavan katastrofin sattuessa tuhot eivät ole yhtä laajat, ja hätäapua tarvitaan vähemmän.
Kehitysyhteistyön lopullisena päämääränähän on kehitysyhteistyön tarpeettomaksi tekeminen.

Jarno Miettinen

Kirjoittaja on JYYn edustajiston puheenjohtaja.