15_kansi_tornitTornit on kirjailijana, suomentajana ja sanataiteen ohjaajana tunnetun Jyrki Vainosen kolmas romaani. Se on sadunomainen fantasiatarina, jossa päähenkilö Henrik ajautuu tulvan mukana yllätyksellisiin maailmoihin yrittäen samalla irtautua äitinsä otteesta – tuloksetta. Teoksen voi nähdä teemoiltaan itsen etsimisen ja kieltämisen kehämäisenä prosessina.
Synkkä lintu, jota Henrik on lapsuudessaan pitänyt vankinaan, vapautuu, villiintyy ja vahvistuu vähitellen. Linnun voi nähdä Henrikin minuuden mustana kohtana, varjona, josta hän mielellään konstruoi erillisen hahmon. Teos nostaa esiin myös joukkomurhiin johtaviin ideologioihin sekä ihmisen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja esineellistämiseen liittyviä ongelmia.
Tornit on aiheiltaan ja juonenkäänteiltään koukuttava teos, mutta kieli luo arkisuudessaan kontrastin mielikuvituksellisuudelle. Teoksen kertojina vuorottelevat Henrik ja hänen kuollut äitinsä, mutta kuitenkin kertojien äänet ovat keskenään huomattavan samankaltaisia. Lukija jää kaipaamaan sitä, että äänissä kuuluisi kertojan persoona, ei ainoastaan historia tai nykyhetki.

Mirka Korhola

”Koukuttavan arkista fantasiaa.”