Ei hakutuloksia.

Aino ei ole aina

Ylioppilaskunnan edustajiston sähköpostilistalla sattui hauska lipsahdus. Kirjoittajan oli tarkoitus pohtia rehtorin valintaa, mutta kuin Sigmund Freudin toiveesta kirjoitukseen lipsahti väärä nimi: Aina Sallinen.

Aina Sallinen. Kun jo nyt Jyväskylän yliopiston pitkäaikaisin rehtori jättää heinäkuussa 2012 paikkansa, yliopistossa on ehtinyt aloittaa ikäluokka, joka ei ollut vielä syntynytkään ennen Aino Sallisen kautta. Yliopistouudistus on näyttänyt kyntensä, alempaan korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta on karsittu. Maksullisten tutkintojen – jos nyt ei ensimmäisen, niin sitten toisen tai kolmannen – mörkö vierailee hallan jälkiä jättäen korkeakoulujen muumitalon pihalla. On vielä hankala sanoa, minne ollaan menossa, mutta sinne ollaan menossa lujaa.

On hyvä, että yliopistoyhteisön tulevaisuutta lähtee sekavassa tilanteessa suunnistamaan kokenut kartanlukija. Vaikka rehtorinvaihtoviikkoja ehdittiin vaatia maakuntalehden pääkirjoituspalstaa myöten, varsinkin vaatimattomaksi jäänyt kilpailijoiden nimilista osoitti, ettei yliopisto ehkä vielä pärjää ilman Sallista.

Toivomisen varaa jäi valintaprosessiin: vielä hakeneiden nimien selvittyä lupailtiin pitkää ja perusteellista valintaprosessia, jota jatkettaisiin pitkälle syksyyn. Lopulta hallitus löi valintansa lukkoon yhdessä kokouksessa, jota ennen edes kaikki sen jäsenet eivät edes tienneet, että valinta tuotaisiin listalle. Siinä ei vielä voida puhua avoimuudesta, jota yliopisto mielellään korostaa.
Ensimmäisen uuden yliopistolain mukaisen rehtorin valintaa voi onneksi pitää vain harjoituskierroksena vajaan kolmen vuoden päästä vastaan tulevaa varten. Silloin toivoisi näkevänsä niin lihavamman ehdokaslistan kuin myös aitoa keskustelua siitä, mihin suuntaan yliopistoa halutaan viedä. Vaikkei Sallisen linjauksista pitäisikään, on hyvä tunnustaa, että huonosti valittu seuraaja voi paljastua viekkaammaksi yllätysmunaksi. Aino ei ole aina, ja siitä on jo nyt hyvä huolestua.

Marja Honkonen
paatoimittaja(at)jyy.fi

 1. Jorma Rantanen

  Arvoisa Päätoimittaja,
  Ylioppilaslehden 7.10.2009 julkaistu pääkirjoitus käsittelee muiden asioiden ohessa hallituksen toimintaa rehtorin nimitysasiassa. Kirjoituksesta saa sen käsityksen, että rehtorin valinta tuli 25.9.2009 hallituksen kokoukseen yllättäen, ilman, että kaikki hallituksen jäsenet olisivat olleet tietoisia asian tulosta esityslistalle. Lisäksi pääkirjoituksessa todetaan, että nimitysprosessia olisi aikaisemmista tiedoista poiketen tarpeettomasti kiihdytetty.
  Koska on kysymys yliopiston kannalta hyvin keskeisestä asiasta, allekirjoittanut haluaa oikaista kirjoituksessa esiintyviä virheellisiä tietoja seuraavasti:
  1. Hallitus käsitteli rehtorin nimitysasiaa neljässä kokouksessaan 17.8, 2.9, 10.9 ja 25.9. Tosin elokuun kokouksessa vain todettiin, että asia tulee syksyn alussa käsittelyyn. Useissa yhteyksissä todettiin, että rehtorin nimitys pyritään saamaan valmiiksi siten, että vuodenvaihteen hallintomallin muutoksen edellyttämät lukuisat muut toimenpiteet voidaan toteuttaa yhteistyössä myös uudelle yliopistolle valitun rehtorin kanssa. Hallituksen syksyn 2009 työjärjestystä käsiteltäessä todettiin myös, että hallituksen aikataulu on koko syyskaudella hyvin tiivis ja hallituksen toimenpiteillä on tietty prioriteettijärjestys, jonka alkupäässä ovat mm. rehtorin nimitys ja keskeiset säännösratkaisut.
  2. Rehtorin valinnan menettelytavasta sovittiin sekä hallituksen kokouksissa että kokousten välillä käydyssä kirjeenvaihdossa. 25.9. pidetyn valintakokouksen kaikille hallituksen jäsenille etukäteen toimitetulla esityslistalla oli rehtorin nimitysasia esitelty asianmukaisesti. Lopullinen menettelytapa mm. haastateltavien lukumäärä ja haastatteluajat sovittiin myös etukäteen. Hallituksen jäsenille toimitettiin myös etukäteen hakijoiden ansioluettelot, ansioiden vertailutaulukot ja ehdotus kelpoisuusvaatimuksiin ja tehtävänkuvaan perustuviksi arviointikriteereiksi joita hallitus sitten arvioissaan käyttikin päätyen yksimieliseen valintaan.
  3. Edellä olevaa ja täysin todennettavaa tietoa vasten on on valittaen todettava, että nimitysprosessista on ilmeisesti jossakin portaassa syntyneen väärinkäsityksen vuoksi tullut päätoimittajalle virheellistä tietoa.
  Päinvastoin, kuin pääkirjoituksessa annetaan ymmärtää, jokainen hallituksen jäsen on ollut nimityprosessin kaikista vaiheista poikkeuksellisen hyvin ja yksityiskohtaisesti informoitu ja rehtorin valinta hallituksessa perustui varsin perusteelliseen valmisteluun ja arviointiin.
  Jorma Rantanen
  Hallituksen puheenjohtaja

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 2. Marja Honkonen

  Arvoisa yliopiston hallituksen puheenjohtaja Rantanen,

  Kiitokset palautteesta. Julkaisemme vastineen seuraavassa, ma 26. lokakuuta ilmestyvässä Jyväskylän Ylioppilaslehdessä.

  Yliopiston hallituksen kokouksen esittelylistasta 4/2009 voi todeta, rehtorin valinta ei ollut vielä kokouksen asialistalla, kun se meni jakoon. Yksi hallituksen jäsenistä vielä ainakin keskiviikkona 23.9. oli siinä luulossa, että ko. kokouksessa rehtoriehdokkaat haastatellaan perusteellisesti, mutta valintaa ei vielä tehdä. Niin ikään ainakin kaksi hallituksen jäsentä vakuutti lehdelle ennen kokousta, ettei valintaa tehdä yhden tietyn kokouksen aikana, vaan prosessi jatkunee pitkälle syksyyn. Hallituksen jäseniltä saamiemme tietojen mukaan rehtorin valinta lisättiin 25.9. pidetyn kokouksen asialistalle vasta kokouksen aluksi.

  Jylkkärin 11/09 pääkirjoituksessa ei oteta kantaa siihen, kiihdytettiinkö valintaprosessia ”tarpeettomasti”. Saamiemme tietojen valossa on kuitenkin yksiselitteisesti todettavissa, että valinta vietiin läpi nopeammin kuin aikaisemmin kerrottiin.

  Kunnioittavasti,

  Marja Honkonen
  Päätoimittaja
  Jyväskylän Ylioppilaslehti

  Ilmoita asiattomasta kommentista

Kommentointi suljettu.