Viime syksynä JYYn edustajisto teki historiaa päättäessään, että toimintasuunnitelmaan kirjataan uusi osio: työelämä. Yhdelle JYYn hallituksen jäsenelle annetaan vastuualueeksi siis työelämäasiat. 

Sektorin luonne on puhtaasti edunvalvonnallinen. Työelämäasioihin liittyvää edunvalvontaa sekä toimintaa on toki JYYssä ollut aiemminkin, mutta sitä ovat silloin tehneet tapauskohtaisesti useat hallituksen jäsenet.

Nyt kun yksi jäsen on virallisesti vastuussa työelämäpoliittisista asioista, sektorin toiminta tulee olemaan entistä selkeämpää ja pitkäjänteisempää.

 

Ylioppilasliikkeessä työelämä- ja työeläkeasioihin vaikuttaminen koetaan opiskelijoiden edunvalvonnaksi. Koska opiskelijoiden on otettava kantaa ja kehitettävä tulevaisuuden työelämää, on asenneilmapiiriä työelämäasioiden ympärillä parannettava. Oikeudenmukaisen eläkejärjestelmän avulla varmistetaan myös meidän sukupolvemme oikeus eläkkeisiin.

Samalla on syytä tunnustaa, että suuri osa opiskelijoista käy töissä joko vapaaehtoisesti tai pakon sanelemana myös opintojen aikana. Sen vuoksi SYL (Suomen ylioppilaskuntien liitto) on ollut mukana esimerkiksi Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa.

Opintojen aikainen työssäkäynti kun avaa monille ovia tulevaisuuden työelämään, ja saattaa auttaa löytämään aivan uusia urapolkuja.

JYYn edustajisto asetti vuoden 2014 toimintasuunnitelmaan projektin työelämäpoliittisen linjapaperin valmistelemisesta. Toimintasuunnitelman mukaan ”opiskelijan työllistyminen ja työelämään suuntautuminen on tärkeä ja moniulotteinen asia, minkä vuoksi JYYn kanta pitää määritellä tarkkaan demokraattisen prosessin kautta.” Tämä linjapaperi tulee toimimaan jatkossa sektorin toiminnan ohjenuorana.

Alkuvuoden aikana olen tutustunut SYLin ja muiden yo-kuntien työelämäpoliittiseen toimintaan, ja ryhtynyt hahmottelemaan oman linjapaperimme rakennetta. Valmistelutyössä tulee olemaan mukana edustajistoryhmien edustajista koottu ryhmä. Tämän lisäksi tulemme myös olemaan yhteistyössä sosiaalipoliittisen ja korkeakoulupoliittisen sektorin sekä näiden sektoreiden toimijoiden kanssa.

 

Hallituksen jäsenenä vastaan linjapaperin valmistelusta, mutta edustajisto on se taho, joka linjapaperin tulee viime kädessä hyväksymään. Työelämäpoliittisen linjapaperin hyväksyminen ja sektorin tulevan toiminnan viitoittaminen tulee mielestäni olemaan yksi istuvan edustajiston merkittävimpiä asioita kuluvana kalenterivuonna.

Noora Luukka

JYYn hallituksen varapuheenjohtaja, jonka vastuualueina ovat työelämä ja kuntapoliittiikka.